0

Onze garage

Posted by David on 14/05/2015 in Geloof |

Tijdens de laatste algemene conferentie was er een prachtige uitspraak van president Uchtdorf:

Garage - president Uchtdorf

 

Ik vind dit zo mooi gezegd. Veel mensen, ook ik toen ik pas bij de kerk was, denken dat we, omdat we ons heiligen noemen, een kerk vol met perfecte mensen vormen. Niets is minder waar. Ieder van ons heeft zijn problemen. In het begin dacht ik vaak “oei, ik ga nooit zo kunnen leven zoals die mensen”. Nu weet ik dat er mensen zijn die dit waarschijnlijk van ons denken en dan denk ik “ze moesten eens weten”.

 

Voor sommige mensen is de druk om een five star mormon te zijn te groot. Ze struikelen over de kleinste oneffenheid op hun pad en komen dan met een smak neer.

Of ze verwachten dat de kerk als organisatie zelf een blinkende showroom is. Als er dan eens iets minder fraai naar boven komt – en geloof me, er gebeuren ook foute dingen in de kerk – is dat voor hen voldoende om te besluiten dat als er één vlekje is, dat het allemaal smerig is.

 

Tegelijk is de uitspraak ook een waarschuwing. We moeten niet leven om door anderen beoordeeld te worden. Dat is een foute motivatie. We doen ons best om terug naar Hemelse Vader te kunnen gaan, niet omdat anderen onze coole mormons zouden vinden.

 

We moeten eerder van de kerk genieten als een werkplaats waar kundige mensen actief zijn om ons te herstellen onder leiding van de meestergast. Net daarom is het zo belangrijk om net op momenten dat je het niet ziet zitten om ‘s zondags naar de kerk te gaan, dat je net moet gaan. Want dan is het tijd voor een smeerbeurt.

 

In een garage wordt gewerkt. Daar is het soms smerig. Daar valt al eens iets op de grond en loopt er wel eens iets mis. Een showroom wordt gepimpt; de werkelijkheid wordt buitengelaten en het wordt er mooier voorgesteld dan het werkelijk is.

 

Ik weet dat ik vaak onderhoudsbeurten en herstelling nodig heb. Ik heb er al heel wat kilometers opzitten. Mijn plaats is niet in een showroom, maar in een garage; zowel om hersteld te worden als te herstellen.

 

Ik ben dan ook echt blij dat we een kerk hebben, als instituut én als gemeenschap, om mekaar te helpen en – om te eindigen met ene garagemetafoor – op te krikken.

 

Tags: ,

0

#timeformom

Posted by David on 10/05/2015 in Familie |

Vandaag is het moederdag. Een dag om eens dankjewel tegen je moeder te zeggen voor alles wat ze voor je doet.

 

Ik wou dat ik dat vandaag tegen mijn moeder kon zeggen, moest ik haar nog zien.

 

Maar de belangrijkste moeder die ik vandaag vier, is de mama van mijn twee zonen. De beste mama van de hele wereld, als je het aan mij vraagt. Ik kan me niemand inbeelden die meer liefde, zorg, geduld, toewijding, voorbeeld, tederheid, opvoeding en zoveel meer in zich heeft voor onze twee schatten van kinderen.

 

Isabel beseft dat ze een goddelijke taak heeft om onze kinderen (en mij) op te voeden en door stormen te loodsen, hoe zwaar haar dat soms ook valt. Ze is de perfecte mama en vervult daarmee de grootste opdracht die God ons heeft gegeven.

 

Mormonen hechten enorm veel belang aan gezinnen en in een gezin heeft de moeder een speciale rol. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat onze kerk een fantastische boodschap en een bijzondere webpagina heeft klaargezet rond het thema #timeformom:

 

Aan alle mama’s wens ik een bijzondere moederdag. En heel bijzonder aan de mama in mijn gezin, mijn lieve Belle.

 

Tags: ,

0

Don’t stop

Posted by David on 09/05/2015 in Geloof |

Een mens maakt veel mee in zijn leven. Mooie dingen en dingen die je liever niet meemaakt. Dagen die je liefst vergeet, dagen waarop je geconfronteerd worden met jezelf en met gebeurtenissen die onwaarschijnlijk lijken.

 

Gisteren was zo’n dag voor me, eentje waarvan veel mensen zeggen “wow, da’s hard”. Wat er gebeurd is, doet er niet toe. Het is voldoende om te zeggen dat wie mijn gezin pijn doet, mij pijn doet. Ik kan veel verdragen, maar als het op mijn kinderen of vrouw aankomt, kan ik een briesende leeuw zijn.

 

Op zo’n dagen vraag je je ook af of het nog allemaal de moeite loont om te blijven geloven. Wat je ook doet, die vraag komt plots wel eens naar boven “waarom Hemelse Vader, waarom?”. Een antwoord krijg je niet altijd (meteen).

 

Het is op zulke momenten dat je moet doorbijten. Zulke momenten zijn een rien ne va plus voor je geloof. Je gaat door of niet. Gisteren dacht ik meteen “neen beste tegenstander, je krijgt er mij niet onderdoor”. En vanmorgen las ik een verhaal dat me enorm aangreep.

 

Ashley Sargeant is een teruggekeerde zendeling. Ik ben zelf (nog) niet op zending geweest omdat ik pas enkele jaren geleden lid ben geworden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, maar ik kan me inbeelden dat de sociale druk op zendelingen die te vroeg terugkeren, enorm is. Je moet Ashley’s verhaal maar eens lezen om het te begrijpen.

 

Ik ben op haar verhaal terecht gekomen door de video die ik vandaag op Youtube zag:

 

Eén quote sprak me vooral aan, als steun aan alle teruggekeerde zendelingen. Als een soldaat gewond terugkeert, wordt hij geëerd voor de dienst die hij aan zijn vaderland bewees, zelfs tot bloedens toe. Het zou niet anders mogen zijn voor te vroeg teruggekeerde zendelingen.

 

Ik vind Ashley ongelooflijk moedig dat ze dit verhaal naar buiten brengt. Volgens mij vervult ze nu een veel grotere zending en heeft ze hiermee haar zending meer dan vervolledigd.

 

En voor mij is de boodschap “don’t stop” echt de boodschap die ik vandaag nodig had. Niks mag ons tegenhouden. Niks mag er voor zorgen dat we niet meer doorgaan in geloof houden. Welke twijfels er ook op ons pad komen, we moeten bewijzen uit welk hout we gesneden zijn. Of om het met een quote uit een Nederlandstalig nummer te zeggen: “We zullen doorgaan”.

Tags: ,

0

Dalen en bergen: leren uit tegenslagen

Posted by David on 04/05/2015 in Geloof |

Gisteren hadden we, zoals vaak op zondag, de zendelingen op bezoek om samen te eten en een gezellige tijd door te brengen. De zendelingen brengen ons dan ook altijd een geestelijke boodschap mee. Gisteren had zuster Fleming een boodschap mee die me zal bijblijven en die ik graag met jullie wil delen.

 

De tekst komt uit het Boek van Mormon, uit het boek Ether, hoofdstuk 6, verzen 5 tot en met 11:

5 En het geschiedde dat de Here God een geweldige wind over het oppervlak der wateren liet waaien in de richting van het beloofde land; en aldus werden zij voor de wind op de golven der zee heen en weer geslingerd.

6 En het geschiedde dat zij vele malen in de diepten der zee werden begraven wegens de huizenhoge golven die zich over hen uitstortten, en ook de grote en verschrikkelijke orkanen die veroorzaakt werden door de hevigheid van de wind.

7 En het geschiedde wanneer zij in het diep begraven waren dat geen water hen kon deren, omdat hun vaartuigen zo dicht als een schotel waren, en ze waren ook zo dicht als de ark van Noach; wanneer zij dus door vele wateren omgeven waren, riepen zij de Heer aan, en Hij bracht hen wederom tevoorschijn, bovenop de wateren.

8 En het geschiedde dat de wind, terwijl zij op de wateren waren, nooit ophield te waaien in de richting van het beloofde land; en aldus werden zij voor de wind voortgedreven.

9 En zij zongen de Heer lof toe; ja, de broeder van Jared zong de Heer lof toe, en hij dankte en prees de Heer de gehele dag; en wanneer het nacht werd, hielden zij niet op de Heer te prijzen.

10 En aldus werden zij voortgedreven; en geen zeemonster kon hen breken, noch kon een walvis hun schade toebrengen; en zij hadden voortdurend licht, hetzij boven water, hetzij onder water.

11 En aldus werden zij driehonderdvierenveertig dagen lang op het water voortgedreven.

 

De Jaredieten op zeeAls we naar een afbeelding van dit tafereel kijken, dan denken we waarschijnlijk eerst “o wee, dat ziet er niet goed uit; die vergaan in deze storm”.

Maar als we de bovenstaande Schrifttekst goed bestuderen, dan merken we dat de Jaredieten altijd hun geloof hielden. Hoe hoog ze ook op de toppen van een golf boven de waterlijn werden uitgetild of hoe diep ze terug in het water neerstorten, ze bleven de Heer prijzen. Want ze beseften dat de storm datgene was wat hen vooruit deed gaan.

 

Zo is het ook in ons leven. Deze storm staat symbool voor de tegenslagen en beproevingen die we op ons pad tegen komen. Vaak krijg ik de vraag waarom God dit of dat slechts toch toelaat, als hij zo goed is. “Waarom laat Hij het stormen in ons leven?” is eigenlijk de vraag.

Het antwoord is eenvoudig en duidelijk: omdat dat ons leert verder te gaan. Onze kerk leert ons over het Heilsplan. We zijn hier op aarde om te leren, om gesterkt te worden. Niet om het makkelijk te hebben of op ons lui gat te zitten.

 

Onze Hemelse Vader weet dat we soms eens de wind langs achter én langs voor nodig hebben om ons in beweging te krijgen. De les in de storm is niet de storm zelf, maar hoe we leren omgaan met tegenslag. Hoe we een beproeving kunnen zien als een kans om te leren en niet om te jammeren. En vooral als test om te zien of we blijven vertrouwen op God.

Tags: , ,

0

Oprotten Filip

Posted by David on 16/04/2015 in Familie |

Mormonen zijn altijd fanatiek bezig met genealogie. We doen dit omdat we het belangrijk vinden om onze voorouders te kennen en om voor hen plaatsvervangend te kunnen dopen.

 

Namecloud stamboomIk spendeer iedere maand enkele uren tijd aan online speurtochten naar takken in onze stamboom. Er komen alsmaar meer bronnen online beschikbaar en dat maakt dat je soms leuke ontdekkingen doet in andere stambomen. Eén tak vinden is soms voldoende om honderen namen toe te voegen.

 

Deze week ontdekte ik in de verre voorouders van Isabel plots een verband met de heren de Wissocq en eenmaal je in de adel zit, vind je nog tenminste namen van voor 1500. Maar dit had ik helemaal niet verwacht. Plots zag ik graven, hertogen, prinsessen en koningen opduiken en plots zag ik Karel De Grote, keizer van het roomse rijk, staan. Ik heb het op verschillende bronnen nagekeken, maar de link klopt wel degelijk. Er is een rechtstreekse lijn, hetzij via vaders, hetzij via moeders van, maar de lijn is er wel degelijk tussen mijn zonen en Karel De Grote.

 

Dus bij deze, koning Filip, oprotten. Mijn oudste zoon heeft keizerlijk bloed. En voor mijn jongste wil ik de titel Graaf van Vlaanderen, maar daar zal zijn oudste broer als keizer wel voor zorgen.

 

Voor wie mijn claim wil nakijken, bij deze de lijst, telkens met de geboortejaren er bij:

Emperor Charlemagne – 742
Louis I Holy Roman Emperor – 778
King of France Charles “The Bald” II – 823
Judith de FRANCE – 843
Baudouin II Le Chauve de FLANDRES – 864
Arnoul Ier Le Vieux de FLANDRES – 899
Baudouin III de FLANDRES – 940
Arnulf II Le Jeune de FLANDRES – 961
Baudouin IV Belle Barbe de FLANDRES – 980
Baudouin V Le Pieux de FLANDRES – 1012
Mathilde de Flandres – 1032
Sylvie de NORMANDIE dite de COQUELLES – 1092
Eustache de Bournonville – 1096
Pierre I DE BOURNONVILLE dit le Valeureux – 1128
Anne de BOURNONVILLE – 1175
Philibert de Wissocq – 1196
Gauvin de Wissocq – 1238
Guillaume de Wissocq – 1262
Simon de Wissocq – 1295
Nicolas Clay de Wissocq – 1330
Jehan de Wissocq – 1355
Jacques de Wissocq – 1375
Marie de Wissocq – 1400
Guillaume Van Zinneghem – 1425
Antoine Van Zinneghem – 1450
Bernard Van Zinneghem – 1475
Jacques Van Zinneghem – 1500
Cathérine Van Zinneghem – 1535
Antoine De Handshoewercker – 1567
Catherine De Handshoewercker – 1600
Jacobus Jacques Lefebure – 1642
Judoca Lefebure – 1665
Judocus Van Vynckt – 1695
Judoca Van Vynckt – 1726
Joannes Lootens – 1754
Jean-Baptiste Lootens – 1794
Ludovica Lootens – 1837
Marie Romanie Fiers – 1871
Alfons Brusseel – 1911
Marleen Brusseel – 1953
Isabel Lieve Etienne Verbeke – 1973
Laurens Aaron Robrecht Johannes Helena Geens – 2003

Tags: ,

1

To go or not to go

Posted by David on 13/04/2015 in Autisme, Familie |

Deze zondag was geen fijne zondag voor Isabel en mezelf als ouders. Met dank aan Laurens en zijn autisme. En waarschijnlijk pubergedrag dat er ook komt bij kijken.

Als ouders zitten we dan ook met één van de moeilijkste vragen waar iedere actieve mormoonse ouder wel eens mee te maken krijgt, denk ik.

Lees verder…

Tags: ,

0

Presidents Summit in Kopenhagen

Posted by David on 10/04/2015 in Business |

Sinds dit jaar ben ik lid bij het Presidents Institute. We komen regelmatig samen met andere CEO’s en bedrijfsleiders om ideeën uit te wisselen, tips te geven en mekaar te helpen in ons netwerk.

 

Deze week was ik dan ook aanwezig op hun grootste jaarlijkse bijeenkomst in Kopenhagen. Met meer dan 1600 CEO’s van diverse landen konden we luisteren naar inspirerende sprekers. Ik som er enkele op met een paar punten die me bijgebleven zijn:

  • Margrethe Vestager, EU-commissaris competitie: ze zet haar jacht op Google duidelijk verder en zal bedrijven altijd beoordelen op hun daden en acties die tegen voordelen voor de burger gericht zijn. Deze commissaris is dus duidelijk pro-consument en contra verborgen agenda’s van grote bedrijven.
  • Matt Brittin, EMEA president Google: grappig dat die als volgende spreker kwam. Zijn boodschap was dat Google maar één drijfveer heeft: innovatie. Zonder innovatie kunnen ze morgen verdwenen zijn. Yeah, right.
  • Sir Tim Clark, president van Emirates Airlines: jaja, mooi verkoopspraatje en mooie geschiedenis, maar weinig inzicht gegeven in hoe ze er in slaagden zo verschillend te zijn van anderen.
  • decisive leadershipLim Hwee Hua, ex-minister van Singapore: boeiend om te zien hoe een overheid alles op alles zet op economie te ondersteunen. Zeer ontwijkend echter als het ging over nogal sterke regulatie voor de burgers. De slide over decisive leadership wil ik wel eens doorsturen naar onze regeringen.
  • ASIMO: leuk om deze robot eens bezig te zien. Versie drie is het inmiddels al en deze kan rennen en springen. Robotics staat ver en nergens tegelijk.
  • Philip Ross, VP Honda Motors: verkoopspraatje. De vraag die ik heb na zijn toespraak: fijn dat Honda fuel cell cars gaat leveren, maar wie gaat voor de tankstations zorgen?
  • Gary Vaynerchuk, Vaynermedia: the next used to be guru van social media. Hoort vooral zichzelf graag praten. Beweert dat je niet emotioneel mag zijn in zakendoen.
  • Bill McDermott, CEO SAP: vertelt zijn levensverhaal. Zijn les? Dat je zaken moet doen met passie. Ze hadden beter hem eens een debat met Gary laten voeren.

Boeiende sprekers maar het meest boeiende: de 36 Belgen die daar aanwezig waren, de ervaringen die we uitgewisseld hebben en de verhalen die we verteld en gehoord hebben. Er is niks boeiender dan van je peers te leren en hen te helpen. Ik ben blij dat ik gegaan ben en schrijf me zeker al voor volgend jaar in.

 

 

Tags: ,

0

Uptime as a Service

Posted by David on 07/04/2015 in Nucleus |

Zo heel soms heb ik een bepaald idee als bedrijfsleider op het gebied van marketing dat ik met plezier uitvoer. Vorig jaar ben ik de term Uptime-as-a-Service beginnen gebruiken, om duidelijk te maken dat we niet gewoon een Infrastructure-as-a-Service company zijn. Nucleus is zoveel meer. We hebben IaaS maar gebruiken die niet als product, maar bieden echt een dienst aan: Uptime.

 

Nadeel van een nieuwe term te gaan gebruiken, is dat je hem vaak moet uitleggen. Deze was echter een heel mooi om een goeie elevator pitch van te maken. Maar om het nog krachtiger te maken, besloot ik om er een animatiefilm van te laten maken door het team van Seeq uit Gent.

 

Ik had ze een behoorljke uitdaging gegeven. Het moest een minuut duren, moest duidelijk maken dat wij problemen oplossen om altijd up and running te zijn en moest onze key seuccess factors, zoals op maat werken en werken vanuit onze eigen lokale cloud, vermelden. Wel, ik vind dat Seeq in zijn opdracht geslaagd is. Jullie ook?

 

 

Laat maar horen wat jullie er van vinden.

 

Tags: , ,

0

Open data: 2-richtingsverkeer?

Posted by David on 06/04/2015 in Ideeën, Technologie |

Volksvertegenwoordiger Peter Dedecker heeft enkele jaren geleden met zijn verschillende pleidooien mijn interesse voor open data gewekt. Sindsdien volg ik dat allemaal vanop afstand en ben ik het met hem eens dat de overheid er altijd voor moet zorgen dat data – op voorwaarde dat die niet persoonsgebonden is – openlijk beschikbaar moet zijn voor derde partijen die er dan al dan niet commercieel mee aan de slag kunnen gaan.

 

Wat ik me nu echter afvraag: moet dit éénrichtingsverkeer blijven? Moeten we overheid niet aansporen om ook data weer binnen te halen daar waar die nuttig kan zijn in de verrijking van de eigen data of mogelijkheden ontwikkelen om met reeds bestaande data nuttig aan de slag te gaan? Zeker daar waar dit een besparing zou kunnen betekenen op pogingen om zelf data aan te trekken.

 

Waze in de plaats van Meldpunt wegen?

 

Laat ik een voorbeeld geven. Je hebt de site Meldpunt Wegen waar iedereen op nogal omslachtige wijze gebreken aan de openbare wegen kan melden. Voor wie dat nog niet heeft gedaan: aanrader om dit eens te doen. Verwacht geen mirakelen. Ik gebruik het als plichtsgetrouwe burger regelmatig en het is al meermaals voorgekomen dat de gemelde gebreken verholpen zijn voor ik een email krijg van de betrokken wegbeheerder dat hij eens ter plaatse zal gaan kijken. Of hoe de burgerbetrokkenheid toch nog altijd niet prioritair geplaatst is bij de ambtenarij…

 

Maar dat terzijde. Het is en blijft een omslachtig proces, waarbij je ofwel via een omweg (sic) via google maps coördinaten moet gaan zoeken, kopiëren en plakken ofwel via kilometerpalen aan de slag moet gaan.

 

Stel daar nu eens een ap tegenover zoals Waze. Een GPS gebaseerd op een brede community die wegenwerken, ongevallen, files en zelfs vallende sterren aan mekaar meldt door een simpele druk op de knop en een korte verklaring op de plaats waar het probleem voorkomt.

 

Hoe moeilijk zou het nu zijn om daar een knop “meld een put” bij te plaatsen? Die meldingen kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de juiste dienst bij het Vlaamse Gewest. Da’s volgens mij, als eenvoudige informaticus, zelfs nog geen moeilijke klus om daar een data interface voor te schrijven. Vrees voor onterechte meldingen? Volgens mij minder dan op de website, waar je nog een valse identiteit kunt aannemen. Bij Waze zou je het community principe kunnen gaan hanteren: pas als een put twee of drie keer gemeld is, er op reageren. Fake meldingen kan je uitsluiten door waze id’s die al te vaak onzichtbare putten gemeld hebben, te weren uit de inkomende stroom.

 

Eerlijk gezegd, onze Vlaamse overheid zou geld op tafel moeten leggen bij de ontwikkelaars van Waze om deze functionaliteit te bouwen en te onderhouden. Zo steunen ze de community en verzekeren ze zich van een duidelijke bron van informatie. Volgens mij sparen ze een veelvoud uit aan dagelijkse wegeninspecties.

En zelfs al zou er dan gezegd worden dat er overheidsgeld aan één bepaalde app gegeven wordt: maak een open interface voor zulke apps en laat hen zelf beslissen of ze data aanleveren. Ik zou bij de keuze tussen twee community apps kiezen voor diegene waar ik zulke problemen kan melden en tegelijk merk dat dit mij ten goede komt (door betere wegen met minder putten te hebben).

 

Nog meer mogelijkheden?

 

Dit is slechts één voorbeeld dat bij me opkwam dit weekend. Ik denk dat er tientallen voorbeelden te bedenken zijn. Geef gerust enkele ideeën mee in de reacties op dit artikel, zodat we ze kunnen beoordelen. Ik ben er zeker van dat ik Peter ze nadien kan laten nalezen en dat hij ze met plezier zal doorgeven aan de juiste kanalen.

 

Tags: , , ,

0

Algemene conferentie en Pasen: dubbel feest voor Mormonen

Posted by David on 04/04/2015 in Geloof |

Het eerste weekend van april staat altijd gemarkeerd in iedere Mormoonse agenda. Dan houden we onze algemene conferentie. Twee dagen met in totaal 5 sessies van 2 uur waarin we kunnen kijken en luisteren naar toespraken van onze profeet, apostelen en algemene autoriteiten.

 

Het is één van de pilaren van onze kerk dat we geen stand still kerk zijn, maar dat onze profeet en apostelen ons iedere zes maanden toespreken met boodschappen die aangepast zijn aan de tijd waarin we leven. Zo is het bijvoorbeeld geen slechte zaak dat we er in deze dagen op gewezen worden dat het internet een technologie is die zowel ten goede als ten kwade kan gebruikt worden, maar dat dit onze keuze is. Of nog eens benadrukken dat het gezin met een vader én een moeder de beste plaats is om kinderen op te voeden.

 

Tegelijk is het morgen Pasen. Sommige kwatongen beweren dan misschien wel dat Mormonen niet stilstaan bij Pasen, maar voor je dat gelooft nodig ik je uit om eens te kijken op de #OmdatHijLeeft website. Pasen is het moment dat Christus de Verzoening tot stand bracht. Er kan voor ons geen belangrijker moment zijn.

We staan misschien minder stil bij Zijn lijden en dood dan bijvoorbeeld de katholieken, maar des te meer bij Zijn verrijzenis. Een kerk die gelooft dat hierdoor de dood overwonnen werd voor iedereen – ja, echt iedereen; wij beweren dat iedereen, gelovig of niet, zal opstaan uit de dood – kan niet om dit moment heen.

 

Ja, doordat dit jaar Pasen en de algemene conferentie in het zelfde weekend valt, zitten we niet in een kerkgebouw samen, maar zijn we nog meer uren bezig met ons geloof dan op een andere zondag. Maar het één sluit het ander niet uit en ik ben er zeker van dat morgen tijdens de toespraken behoorlijk wat aandacht zal gaan naar de Verrijzenis van onze Heer, Jezus Christus.

 

Ik wil dan jullie alvast mijn getuigenis geven dat ik helemaal geloof in de Verzoening. Jezus is voor ons gestorven en heeft onze schuld vereffend op voorwaarde dat we Zijn geboden volgen. Pasen is de herdenking van het feit dat we allemaal zullen verrijzen en eeuwig zullen leven. Dat geef ik mee in de naam van Jezus Christus.

Tags: , ,

Copyright © 2009-2015 Geenszins All rights reserved.
This site is using the Mormon - Desk Mess Mirrored Child Child-Theme, v1.0.1, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.3, from BuyNowShop.com.