0

Een nieuw project: een boek over online zendingswerk

Posted by David on 15/02/2015 in Boek online zendingswerk |

2014 blijft voor mij een bijzonder jaar. Samen met enkele andere leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen Der Laatste Dagen uit ons zendingsgebied – de Belgium/Netherlands mission – en onze zendingspresident Robinson, heb ik veel kunnen leren uit ons initiatief om actief zendingswerk te verrichten via Facebook.

 

We zijn er in één jaar in geslaagd om meer dan 1100 verwijzingen te creëren. De meeste zendelingen hier zeggen inmiddels dat het zendingswerk sindsdien gewijzigd is en nooit meer het zelfde zal zijn.

 

Inmiddels ben ik geroepen als adviseur voor het gebiedspresidium in verband met sociale media. Vorig jaar was er ook de toespraak van Elder Bednar waarin hij opriep om de aarde te overspoelen met onze boodschap. Die beide gebeurtenissen hebben me aangezet om te bidden hoe ik hier kan aan bijdragen vanuit mijn ervaringen.

 

Ik was dan ook niet weinig verrast toen ik de inspiratie kreeg om hier een boek over te schrijven. Ik ben nu al verschillende keren als spreker gevraagd op kerkbijeenkomsten om hierover te spreken en les te geven. Veel leden willen hier graag aan meewerken, maar weten soms niet goed hoe. Om efficiënter te werk te gaan, wil ik nu een boek schrijven. Of beter gezegd, boekje. Een heldere handleiding met tips en werkwijzen hoe je te werk kan gaan. Geen boek dat richtlijnen geeft hoe het moet zijn, wel een hulp hoe het kan zijn.

Lees verder…

Tags: ,

0

Johan Braeckman preekt voor eigen kerk

Posted by David on 08/02/2015 in Geloof |

In een blog op deredactie.be fileert Johan Braeckman, gekend humanist, de beweringen van David Dessin en Khalid El Jafoufi omtrent de uitspraken van Stephen Fry. Johan wil dit doen op een quasi feiten-relaas gebaseerde manier, maar gaat hierbij toch voorbij aan bepaalde zaken waar ik wel eens wil op wijzen.

 

Zo stelt hij dat David en Khalid moeilijk uitspraken kunnen doen over Fry’s stelling omdat ze niet weten hoeveel Fry weet over religie. Moet hij deze regel dan niet op zichzelf toepassen? Hoe kan hij als atheïst weten over religie om dan vervolgens alles daarop te beoordelen?

 

Ik ben een hartspecialist

 

Pas op, ik geef hem gelijk hoor. Je kan niet oordelen of jezelf specialist noemen omdat je een deeltje van iets kent. Ik weet bijvoorbeeld hoe een hart werkt: sinusknoop, elektrische pulsen, bloed rondpompen, enz… Maar voel ik me geroepen om in Science een artikel te publiceren waarin ik ga beweren dat Brugada helemaal mis zit met het naar hem genoemde syndroom? Neen, ik zou volkomen uitgelachen worden en terecht.

Lees verder…

Tags: , ,

0

Scheiden is geen zonde

Posted by David on 07/02/2015 in Geloof |

Liesbet Sommen, directeur Sociale Zaken bij minister Kris Peeters, heeft een interessante column geschreven op knack.be. Ik vind het fantastisch dat ze opkomt voor het feit dat zingeving belangrijk is, dat religie voor een verbondenheid kan zorgen die in onze maatschappij eigenlijk wel een beetje ontbreekt.

 

Daarna gaat ze echter de Kerk (waarbij ze natuurlijk de rooms-katholieke kerk bedoelt – veel mensen vergeten dat er nog “De Kerk”-en zijn) fileren omwille van het feit dat ze zich als gescheiden persoon uitgesloten voelt.

 

Haar column zette me aan het denken en noopte me tot deze reactie.

Lees verder…

Tags: ,

0

4 dagen Utah

Posted by David on 06/02/2015 in Geloof |

Utah is en blijft de bakermat voor alles en iedereen die mormoons is. Ik ben voor de eerste keer naar Salt Lake City gegaan. Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is Salt Lake City wat Rome is voor de katholieken.

Lees verder…

Tags:

0

Wederzijds respect tussen mormonen en homo’s

Posted by David on 30/01/2015 in Geloof |

Deze week hield De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een opmerkelijke persconferentie. De boodschap is duidelijk samen te vatten als volgt: mormonen wensen respect voor iedereen, zelfs als er onderlinge verschillen zijn in levensbeschouwing van welke aard ook. Zulke verschillen mogen nooit leiden tot enige vorm van discriminatie.

Elder Oaks heeft het heel duidelijk als volgt gezegd:

  • We claimen voor iedereen het door God gegeven en door de grondwet beschermde recht om hun geloof te beleven volgens de keuze van hun eigen geweten, zonder daarbij de gezondheid of veiligheid van anderen te beschadigen;
  • We bevestigen dat deze zelfde gewetensvrijheid voor alle mannen en vrouwen overal zou moeten gelden zodat ze het geloof en religie van hun keuze kunnen volgen, of zelfs geen enkel geloof indien ze dat verkiezen;
  • We geloven dat er wetten moeten gemaakt worden die de vrijheden van alle mensen beschermen terwijl ze respect hebben voor hen die andere waarden hebben;
  • We verwerpen vervolging en discriminatie in eender welke vorm, waaronder die op basis van ras, afkomst, geloof, economische omstandigheden of verschillen in geslacht of sexuele voorkeur.

Lees verder…

Tags:

0

1 schoonmoeder is genoeg

Posted by David on 23/01/2015 in Geloof |

Onlangs werd op Vitaya een reportage uitgezonden over “mormonen” en prompt kreeg ik de vraag van een facebook vriend hoe dat bij ons zat. Of wij ook huwelijken arrangeren en onze kinderen gedwongen huwelijken ondergaan? Of ik nu vijf vrouwen heb?

 

Laat ik daarin duidelijk zijn: ik heb één vrouw en één schoonmoeder. Beide schatten en beiden meer dan genoeg voor mij. Geen polygamie in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen Der Laatste Dagen.

 

Maar ja, het is de vraag die altijd terugkomt. Waarom? Omdat er in de beginperiode van de kerk polygamie was. Niet algemeen verspreid onder alle kerkleden, maar de leiders hadden meervoudige huwelijken.

Dit was hen zo door God opgedragen. Voor wie niet gelooft, is dat zonder betekenis en lijkt het gewoon een smoes. Maar verplaats je in de geest van een gelovige, dan is dat anders. In de Bijbel lezen we toch ook over profeten vanouds met meerdere vrouwen, bijvrouwen zelfs. Abraham kreeg de slavin van zijn vrouw door zijn vrouw aangeboden.

Lees verder…

Tags: ,

0

Man en vrouw zijn gelijkwaardig voor God

Posted by David on 18/01/2015 in Opinie |

Het zijn drukke dagen voor een mormoonse blogger die nu wil reageren op alle opinies, blogs en vrije tribunes die er verschijnen omtrent religie. Deze keer richt ik mijn pijlen op Walter Van Steenbrugge. Hij schreef in een blog op deredactie.be:

Godsdiensten lijken wel versterkte burchten waar evenwaardigheid angstvallig buitengesloten wordt. Geparkeerd voor de ophaalbrug. En het slotwater oogt diep en donker.

Wie waagt als eerste de sprong?

Even waardig zijn volstaat.

 

Beste Walter,

Ik ben in de eerste plaats blij dat je zegt dat je weet dat man en vrouw niet gelijk zijn. Er zijn inderdaad veel verschillen, Gelukkig maar, dat houdt het boeiend. Persoonlijk vind ik dat emancipatie, niet alleen binnen de godsdienst maar nog meer daarbuiten, veelal het doel heeft gemist door te veel willen stellen dat man en vrouw gelijk zijn in plaats van gelijkwaardig. Dat is geen nuance, maar een enorm verschil.

 

Dus voor alle duidelijkheid: we hebben het beiden over gelijkwaardigheid. Maar als je over versterkte burchten spreekt, mag ik je dan uitnodigen in mijn kasteel en je het mormonisme tonen, meer bepaald de kamer waarin we hebben over man en vrouw?

Lees verder…

Tags: , ,

0

Gelovigen: paria’s in onze maatschappij

Posted by David on 16/01/2015 in Opinie |

Deze bijdrage verscheen als Vrije Tribune op Doorbraak.be

 

Sinds de aanslagen in Frankrijk, zijn er al heel wat artikels en columns verschenen die over religie gaan. Het merendeel van die opiniestukken zijn geschreven door mensen die zelf niet godsdienstig zijn. Het zijn dan ook meestal stukken die religie als negatief beschouwen. Misschien wordt het eens tijd dat er een gelovige aan het woord komt.

Lees verder…

Tags: ,

1

Antwoord aan Joël De Ceulaer: religie verdient zijn plaats

Posted by David on 14/01/2015 in Opinie |

Naar aanleiding van een column van Joël De Ceulaer op knack.be, heb ik hem het volgende antwoord geschreven:

 

Beste Joël De Ceulaer,

 

Naar aanleiding van uw optreden in Hautekiet en het hernemen van uw column op knack.be, schrijf ik u dit antwoord.

 

Ik merk dat u een bezorgde ouder bent, enorm begaan met de opvoeding van uw zesjarige dochter. Dat is lovenswaardig, want dat is de belangrijkste taak die u hebt op deze aarde: een goede vader en echtgenoot zijn. Althans volgens wat ik geloof.

Want ik schrijf u tevens als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen Dagen, of korter gezegd en meer bekend, als mormoon. En ook als bezorgde vader.

 

U merkt op dat u niet wil dat uw kind wordt ingelijfd bij één of andere religieuze club waar ze niet voor gekozen heeft. U wil haar zelf de keuze laten. Zo klinkt het nobel, maar eigenlijk maakt u zelf al de keuze voor haar. Niet kiezen is ook een keuze.

Lees verder…

Tags: ,

0

Ik ben wel gelukkig met God

Posted by David on 12/01/2015 in Opinie |

Bart De Wever over GodVanmorgen verslikte ik me even in mijn tas melk terwijl ik de krant las. Bart De Wever had in een interview het volgende gezegd:

Wie vindt dat het aan God of Allah is om te bepalen wat mag en niet mag, zal zich gelukkiger voelen in Iran of Saudi-Arabië.

 

Ik ben er zeker van dat Bart het niet zo bedoelde als het hier in de krant staat en dat het thuis hoort in de context van de geschoktheid die er heerst in West-Europa als gevolg van de aanslagen in Parijs. Maar toch…

 

Het zijn niet alleen moslims die leven volgens geboden van (hun) God. Er zijn veel gelovigen op deze planeet die dit doen. Joden, christenen, … je vindt ze in alle lagen van de bevolking en op alle plekken in de wereld.

Zelf ben ik lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We worden ook wel eens mormonen genoemd. Ik leef elke dag volgens de geboden van onze Hemelse Vader die we terug vinden in de Schriften (voor ons zijn dat de Bijbel, het Boek van Mormon en de Parel van Grote Waarde) en die tot ons geopenbaard worden door onze profeet. Ter info, als iemand nu zich geroepen voelt om een cartoon te tekenen over onze profeet Thomas S. Monson: go ahead. Ik zal er misschien mee lachen als het goede humor is en ik zal bedroefd zijn als het puur is om te kwetsen, maar het is uw recht te tekenen wat u wil.

 

Ik ben gelukkiger door de geboden te volgen. Die geven me veel vreugde, veel zegeningen en veel diepgang aan mijn leven. Eén van die geboden is trouwens dat ik mij moet houden aan de wetten van mijn land. Op moreel vlak zijn er echter geboden die strenger zijn dan wat de wetten van ons land toelaten: ik ben tegen abortus en tegen euthanasie, om maar iets te noemen, en ik zal opkomen voor mijn mening. Ik zal die zelfs op democratische wijze kenbaar maken aan volksvertegenwoordigers van mijn keuze.

 

Maar best Bart, ik zal daarom niet gelukkiger zijn in Iran of Saudi-Arabië – integendeel zelfs vermoed ik. Ik ben gelukkig hier in Vlaanderen. Maar ik schrik wel van de groeiende onverdraagzaamheid tegen religie. De intolerantie tegenover de islam is natuurlijk groter dan tegen andere religies, maar uw uitspraak wekt geen beroering omdat in het algemeen men religie weliswaar tolereert, maar nog amper goedkeurt. Godsdienst is voor weirdo’s: we tolereren ze zolang ze onschadelijk zijn, maar intussen maken we hen graag belachelijk.

 

Hoe vaak moet ik niet aanhoren dat geloven in God abnormaal is? Hoe vaak moet ik geen betogen aanhoren die stellen dat intelligente mensen niet kunnen geloven in God en bij gevolg wie wel gelooft, eigenlijk niet goed bij zijn hoofd is.

Geloven in God en Zijn geboden volgen is enkel voor fundamentalisten, volgens de heersende tijdsgeest en wordt alsmaar meer in een hoekje gedrongen. Kerk en staat zijn gelukkig al lang gescheiden – ik zou het niet anders willen – maar de secularisering houdt nu in dat religie naar het puur private moet verbannen worden.

 

Dat vind ik spijtig. Als er meer echte tolerantie moet komen, dan moet religie een zelfde plek in het leven krijgen als het atheïsme of agnosticisme. Laat mensen gewoon gelukkig zijn, ook diegene die wel in God geloven.

Tags: ,

Copyright © 2009-2015 Geenszins All rights reserved.
This site is using the Mormon - Desk Mess Mirrored Child Child-Theme, v1.0.1, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.3, from BuyNowShop.com.