0

Dienstbetoon kan eenvoudig zijn

Posted by David on 21/11/2015 in Mormonen |

Vandaag organiseerde de ring Antwerpen een activiteit voor de jongemannen en jongevrouwen rond dienstbetoon.

 

Ik werd gevraagd een instructieles te houden over dienstbetoon. Omdat het publiek jongeren tussen 12 en 18 zijn, wilde ik hen tonen dat dienstbetoon geen ver-van-mijn-bed-show hoeft te zijn. Dienstbetoon is een stuk haalbaarder als je beseft dat dienstbetoon in eenvoudige dingen kan zitten en toch veel geluk kan voortbrengen.

 

De techniek liet het afweten, dus mijn presentatie had ik nog niet kunnen tonen; daarom gooi ik ze hier even online.

 

Eenvoudig dienstbetoon

 

Ik hoop dat mijn boodschap goed is overgekomen. Dienstbetoon is naastenliefde en is de kern van ons christelijk bestaan. Zoek eenvoudige manieren om anderen te helpen.

 

Om nog één ding mee te geven waar ik het vandaag niet over had, even dit verhaal dat ik eerder las:

Enkele jaren geleden las ik een artikel van Jack McConnell, een arts die in het heuvelachtige zuidwesten van Virginia, in de Verenigde Staten, was opgegroeid in een gezin met zeven kinderen van een methodistisch predikant en een thuisblijfmoeder. Ze leefden in uiterst eenvoudige omstandigheden. Hij herinnerde zich uit zijn jeugdjaren dat zijn vader, als de hele familie voor het avondeten aan tafel zat, om de beurt aan ieder vroeg: ‘En, wat heb je vandaag voor iemand anders gedaan?’ De kinderen waren vastbesloten om elke dag een goede daad te doen zodat ze hun vader konden vertellen dat ze iemand hadden geholpen. Dr. McConnell noemt deze traditie het waardevolste erfgoed van zijn vader, want die verwachting en die woorden inspireerden hem en zijn broers en zusters ertoe om hun hele leven lang andere mensen te helpen. Toen ze opgroeiden en ouder werden, veranderde hun motivatie om diensten te verlenen in een innerlijk verlangen om andere mensen te helpen.

 

Ga dus elke avond voor je op je knieën gaat jezelf eens de vraag stellen: “Wat heb ik vandaag voor een ander gedaan?”. Het zal je leven veranderen.

 

 

Tags:

0

De grote Belgische firewall in aantocht?

Posted by David on 20/11/2015 in Business |

De aanslagen in Parijs hebben voor een mentale verandering gezorgd in onze maatschappij. Zoals te verwachten zal de overheid nu snel willen ingrijpen om onze vrijheid te beschermen. Het paradoxale daarvan is dat om die vrijheid te beschermen, men een deel van onze vrijheid zal moeten afnemen.

 

Als ondernemer in de internet sector zie ik twee dingen gebeuren, waarbij ik toch in mijn haar krab.

Lees verder…

Tags: , , , ,

0

De mormoonse kerk is niet bottom-up georganiseerd

Posted by David on 18/11/2015 in Geloof |

people at salt lakeSinds vorige week bekend gemaakt werd dat de beleidsregels verduidelijkt werden omtrent homohuwelijken tussen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, is er al heel wat protest geweest. Naar verluidt hebben zelfs honderden leden in een massaprotectactie een brief geschreven om hun lidmaatschap van de kerk op te zeggen.

 

Dat is hun goed recht, en ik vind het in de eerste plaats spijtig. Net omdat ik geloof dat de verordeningen in onze kerk nodig zijn om het eeuwig leven te krijgen, net omdat ik weet hoeveel er op het spel staat, vind ik het altijd spijtig als iemand beslist niet langer lid te zijn van de kerk. Ik kan geen Mormoon zijn als ik het niet jammer zou vinden dat iemand anders het geluk dat ik ervaar, de rug toekeert.

 

Maar ik ben wel van mening dat deze mensen blijkbaar een belangrijk idee missen, namelijk dat de kerk geen democratie is waar een meerderheid van de leden (en in dit geval zelfs een heel kleine minderheid) beslist wat de regels zijn. Dan mis je net een fundamenteel onderdeel van waar Mormonen in geloven.

Lees verder…

Tags: ,

1

Die verdomde religie

Posted by David on 15/11/2015 in Geloof |

Wat er vrijdag 13 november in Parijs gebeurd is, is verschrikkelijk. Zoveel onschuldige slachtoffers. Mensen die helemaal niks misdaan hebben, de meeste waarschijnlijk niet eens een mening hebben over de internationale problematiek die aan de basis ligt van de terreur. Het is onbegrijpelijk.

 

Het is helemaal misselijkmakend dat dit in naam van een religie gebeurt. Ik ga de rekening van de islam niet maken; dat is niet aan mij. Ik kan me evenwel niet neerleggen dat er gemoord wordt in de naam van God. Ik ben zeer gelovig en vanuit die overtuiging is ieder leven heilig.

 

Ik heb begrip voor mensen die vanuit een andere overtuiging nu veel vragen stellen bij religie, maar het doet me pijn om afbeeldingen te zien zoals deze:

religionfree

letgoofreligion

 

Ik begrijp waar deze emoties vandaan komen en net daarom doen ze pijn. Want religie is niet het probleem, wel de mensen die er misbruik van maken. Net zoals auto’s niet het probleem zijn omdat de daders schoten vanuit een auto, maar wel de personen die reden en de trekker overhaalden.

 

Geloof in God kan zoveel moois betekenen maar tegenwoordig wordt het eerder geassocieerd met een pak ellende en terrorisme. Ik hoop dat daar een einde aan komt. Terroristen zijn moordenaars en moeten als dusdanig aangepakt worden. Net zoals vele anderen hoop ik dat er afdoende manieren komen om Europa te beschermen tegen dat gespuis. Ik hoop daarop, ik bid daarvoor.

 

Ik hoop intussen dat wanneer de gemoederen wat bedaren, dat iedereen beseft dat niet elke religie verkeerd is en dat er nog steeds plaats is in ons leven en onze maatschappij voor mensen die willen vertrouwen op de geboden van God. Ieder maakt zijn eigen keuze om te geloven of niet, maar ik weet dat als iedereen zou leven volgens de geboden van Christus, al deze ellende niet zou bestaan.

 

De zelfmoorterroristen noemen zichzelf martelaren, maar dat zijn ze in mijn ogen niet. Je kiest om te sterven als martelaar, dat doen anderen voor je. Een martelaar is iemand die gedood wordt om zijn geloof, niet iemand die doodt omwille van zijn geloof. Hopelijk wordt die definitie eens snel rechtgezet in de islam.

 

Ik blijf dus bidden. Ik bid voor de onschuldige slachtoffers, dat zij vreugde mogen kennen in het paradijs. Ik bid voor hun familie, die nu treurt om hen. Ik bid voor onze leiders, dat zij de juiste beslissingen mogen nemen om ons te beschermen, zonder daarbij zelf opnieuw onschuldige slachtoffers te maken. Ik bid dat ik een manier mag vinden om mijn kinderen te laten opgroeien met zicht op een toekomst.

Tags: ,

1

Dit is een dag: een extra blik op de EO uitzending over mormonen

Posted by David on 14/11/2015 in Mormonen |

Een blik achter de schermen bij de mormonenOnlangs werd op de Evangelische Omroep in het programma “Dit is de dag” (noot: de uitzending is enkel te bekijken in Nederland of voor de slimme Vlaming met een VPN connectie naar Nederland) een buitenlandse reportage uitgezonden over de mormoonse zendeling Josh Field. De subtitel “Een blik achter de schermen bij de mormonen” suggereert dat men door één jongeman te volgen, men een beeld heeft van alle mormonen.

 

Men mag ook niet uit het oog verliezen dat een reportage altijd gekleurd is door de bril van de reportagemaker. Ik stel niet dat deze mevrouw het doel had de mormonen an sich in een vreemd daglicht te stellen, maar het was wel duidelijk dat ze weinig begrip kon hebben dat iemand zijn leven in het teken van geloof stelt.

 

Daarom denk ik dat het goed is om als mormoon ook een een blik op het scherm te werpen en aan te vullen of zelfs te corrigeren waar de reportage volgens mijn bescheiden mening te kort schoot of uit de bocht ging.

Lees verder…

Tags: , , ,

1

Duidelijkheid in het standpunt van de mormoonse kerk omtrent homohuwelijk

Posted by David on 07/11/2015 in Mormonen |

Ik geef toe dat ik deze week opkeek toen ik las over de wijziging in het kerkelijk handboek omtrent homohuwelijken: voortaan wordt trouwen met een partner van hetzelfde geslacht (wat ik uit makkelijkheid verder benoem met homohuwelijk, onafhankelijk van het geslacht) gezien als afvalligheid. Dat betekent dat wie deelneemt aan zo’n huwelijk, verplicht wordt te verschijnen voor een disciplinaire raad. Dat betekent nog niet meteen uitsluiting; daarover beslist die raad. Ik kan me echter wel inbeelden dat wie zich niet schikt naar de doctrine van de kerk omtrent het huwelijk en de Het gezin: een proclamatie aan de wereld, mag verwachten geëxcommuniceerd te worden.

 

Duidelijkheid: eeuwig huwelijk is tussen man en vrouw

 

Huwelijk tussen man en vrouwDie duidelijkheid vind ik prima. Ik steek niet weg dat ik geloof in de doctrine dat een huwelijk tussen man en vrouw is volgens de geboden van onze Hemelse Vader. Dat de openbare overheid een administratieve verbintenis heeft toegelaten aan de mensen van hetzelfde geslacht, is hun goed recht en moet ieder voor zichzelf uitmaken. Als mormoon respecteren we het wettelijk gezag en democratische wetten, maar dat betekent niet dat we zelf binnen ons geloof plots anders denken over het huwelijk tussen man en vrouw.

 

Ik heb me wel verslikt toen ik las dat men geen verordeningen zoals doop en bevestiging meer zal geven aan kinderen uit een homohuwelijk. Mijn eerste idee was dat men kinderen straft voor de keuzes van hun ouders. Het leek me onrechtvaardig.

Lees verder…

Tags: , , ,

0

Ik kies om te geloven

Posted by David on 27/10/2015 in Geloof |

Geloven is een kracht, kan een troost betekenen, een houvast… Ik hoor vaak die opmerkingen van vrienden die niet geloven en met hun bewering mij eigenlijk een vraag stellen die ze misschien niet durven stellen: is geloof altijd zo sterk?

 

Ik moet op die vraag simpelweg neen antwoorden. Mijn geloof is niet altijd even sterk. Er zijn ook wel eens de twijfels, maar vooral de bezorgdheid dat ik veraf sta van alle geboden die er zijn. Ik ben verre van een perfecte heilige, ik kan meteen tientallen dingen noemen die dringend toe zijn aan verbetering in mijn leven.

 

Mijn geloof is op zijn zwakste als ik toegeef aan de verzuchting “pfew, ik zou zoveel beter kunnen/moeten doen”. Dan begin ik me af te vragen waarom mijn geloof zo klein is. Dan denk ik “zou Jezus nu ook tegen mij zeggen dat hij bidt voor mijn geloof?”

 

Men zegt altijd dat in iedere conferentie wel een toespraak in zit die eigenlijk voor jou bestemd is. Mathematisch onmogelijk als je ziet hoe weinig toespraken er zijn en hoeveel gelovigen, tenzij we natuurlijk heel vaak hetzelfde probleem delen.

Met David en Michael Schulte op de Algemene ConferentieMaar deze keer kan ik niet ontkennen iets heel speciaal gevoeld te hebben. Deze keer was ik immers ter plaatse en de eerste sessie die ik live bijwoonde, was de priesterschapssessie, samen met mijn goede vriend Michael en zijn vader David Schulte.

Van zodra de eerste spreker, Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen, sprak, voelde ik best heel aandachtig kon zijn.

 

De kern van zijn toespraak was heel duidelijk: “Geloof is geen toeval, maar een keuze.” Als we kiezen om te geloven, zullen we geloof krijgen, door de liefde en genade van Christus. Als we kiezen om ons best te doen, dan hebben we belofte dat ons geloof zal groeien.

 

Voor mij zijn deze woorden een hele troost. Op de dagen dat ik me minder voel, denk ik terug aan deze bijzondere toespraak. Dan bedenk ik me dat ik zelf gekozen heb om te geloven. Deze keuze heeft niemand anders voor me gemaakt; ik maak die zelf en ik maak die iedere dag opnieuw. Die keuze met telkens de keuze om rechtschapen te leven, zal mijn geloof doen groeien. Daar geloof ik in.

 

 

 

 

Tags: ,

0

Hoe ga je om met Mormoonse zendelingen?

Posted by David on 10/10/2015 in Mormonen |

Ik las een blog van Mette Ivie Harrison, waarin ze heel mooi beschreef hoe mensen reageren op zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met haar toestemming baseer ik me op haar blog om daar een wat licht aangepaste – aan onze contreien – versie van te geven.

Mormoonse zendelingenMormoonse zendelingen zijn inmiddels zo gekend dat ze reeds de eer hebben dat er een musical over hen gemaakt is. The Book of Mormon is hier niet zo gekend, maar het is één van de meest succesvolle musicals ooit op Broadway. Hoe dan ook, Mormoonse zendelingen beginnen ook bij ons gekend te geraken in het straatbeeld: klassieke kostuums, wit hemd met das en die gekende zwarte badge met Elder xxx of Zuster yyy samen met de volledige naam van onze kerk: “De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”.

Ze zijn misschien niet zo gekend als de Jehova Getuigen die hier veel vaker aan de deur kloppen, maar als je Mormoonse zendelingen tegenkomt, proberen ze je altijd een exemplaar van Het Boek van Mormon aan te smeren en over hun rare sekte te praten, niet? Ze willen jou gewoon dopen zodat hun puntentellertje in de hemel omhoog gaat met de waarde van jou ziel. Dus het enige wat u kan doen, is de deur dichtknallen, weglopen en u verstoppen. Want als je dat niet doet, zullen ze de komende drie uur vervelen met oeverloos te praten over Joseph Smith, hun speciale bijbel en hoe je moet trouwen volgens hun geheime tempelceremonieën.

Lees verder…

Tags: ,

1

Wanneer zijn nu die laatste dagen?

Posted by David on 28/09/2015 in Mormonen |

Mormon blood moonHier en daar verschenen berichten over Mormonen die dachten dat vandaag de laatste dag zou zijn en dat de bloedmaan het einde van de wereld inluidde. Inmiddels weten we dus dat dit niet het geval is. Maar waarom was het nodig dat de leiding van De Kerk van Jezus Christus van de Laatste Dagen toch een mededeling uitgaf om niet in paniek te schieten? Verwachten mensen die zichzelf Heiligen van de Laatste Dagen noemen dan niet ieder moment dat het gedaan is? Van waar komt die naam dan eigenlijk?

 

Ik geef toe dat de naam verwarrend is. De term “Laatste Dagen” doet er aan denken dat we een kerk van doemdenkers zijn, die bij iedere volle maan denken “ja, nu is het gedaan”, maar niks is minder waar.

De term slaat echter op deze bedeling. Ja laps, een woord waar je als niet-mormoon weinig aan hebt. Een bedeling is een periode waarin het evangelie van Christus aanwezig is op aarde. Doorheen de geschiedenis zien we dat Hemelse Vader telkens opnieuw een profeet roept om het evangelie opnieuw op aarde te brengen, maar dat na een tijd de mensen vervallen in hun oude zonden en het evangelie niet langer geleefd wordt volgens de normen van God. Zonder al te diep te gaan op onze doctrine, geloven wij dat Christus in de vorige bedeling Zijn kerk op aarde opnieuw ingesteld had, maar dat omwille van de vervolging van de apostelen en de vervormingen die er gemaakt werden, deze opnieuw van de aarde verdwenen is.

 

De laatste bedeling

 

Onze kerk is er gekomen dankzij het feit dat God Joseph Smith in 1830 als profeet heeft geroepen om de ware kerk te herstellen, voor de zoveelste keer eigenlijk. Maar deze keer heeft God gezegd, beloofd eigenlijk, dat deze kerk niet van de aarde zal verdwijnen voor Christus opnieuw naar de aarde komt. In die zin is het dus de laatste bedeling en zijn wij De Kerk van Jezus Christus, net zoals in Zijn tijd, maar we vullen het dus aan met de Laatste Dagen. Hoe lang echter die laatste dagen zullen duren, weet niemand.

 

Vanuit die optiek zijn Mormonen wel bezig met het einde der tijden. We weten dat we er dichterbij zijn dan ooit, maar of het nu nog vijf jaar duurt of vijfhonderd, daar hebben we geen idee van. Maar het is daarom wel deel van de instructies van onze leiders om voorbereid te zijn, net omdat we het niet weten. Bij de meeste Mormoonse gezinnen, zal je dus extra mondvoorraad vinden om een tijd verder te komen wanneer er rampen gebeuren.

Uiteraard zijn er Mormonen, zeker in de VS, die daarin een stap of heel wat stappen verder gaan. Je hebt in de VS nu eenmaal zowel binnen de Mormoonse gemeenschap als daarbuiten echte preppers. Mensen die bunkers bouwen en zo. Het is dus geen puur Mormoons fenomeen.

 

Paniek door de bloedmaan

 

Naar aanleiding van de bloedmaan zijn er echter heel wat Mormonen die daar intensiever mee bezig geweest zijn. Een kleine meerderheid heeft het doemdenken hoog op de agenda gezet, maar dat is dus niet officieel. Daarom dat onze leiders het nodig vonden een officieel standpunt te verspreiden.

 

Ja, we zijn dus in de Laatste Dagen, maar we lezen letterlijk in de Schriften dat zelf Jezus niet weet wanneer Hij opnieuw zal komen. Dat is nu eens één van de weinige dingen die Hemelse Vader zelfs niet met zijn Zoon heeft gedeeld. We zijn dus voorbereid, maar paniek is zeker niet nodig.

 

Tags: , ,

0

Mijn nieuwe wagen wordt een Tesla model S

Posted by David on 05/09/2015 in Technologie |

Ik heb in het verleden al geblogd over mijn auto keuzes, dus waarom nu niet.

 

Tesla model SNa weken wikken en wegen is de kogel door de kerk. Ik heb een Tesla model S besteld. Om helemaal volledig te zijn: een 85D, met vierwielaandrijving, batterij uitbreiding, open dak, autopilot en winterpakket.

De voornaamste motivering is dezelfde als al jaren geleden: ik ben een lichtgroene jongen. Ik probeer aan het milieu te denken, maar ik ben geitenwollen sok die alle lampen uitdoet. Ik probeer modern leven en milieuvriendelijkheid in balans te houden. Deze auto geeft me die kans. Elektrisch rijden is volgens velen veel milieuvriendelijker.

Hoewel ik me ook realiseer dat de fabricatie van de batterijen, en vooral wat er nadien gebeurt, ook enorm belastend kan zijn voor het milieu. Maar net daarin heeft Tesla een streepje voor, denk ik. Hun batterijen zijn ontworpen om een lang leven mee te gaan, een leven in verschillende fases zelfs. De toekomst zal het verhaal van Tesla moeten bewijzen, maar ik heb er voldoende vertrouwen in.

 

Geen evidente keuze

Lees verder…

Tags: , ,

Copyright © 2009-2015 GeensZins All rights reserved.
This site is using the Mormon - Desk Mess Mirrored Child Child-Theme, v1.0.1, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.4, from BuyNowShop.com