0

God is een man

Posted by David on 26/11/2017 in Geloof |

God is een manBam, meteen een statement om mee op te vallen. In Zweden heeft de Lutheraanse Kerk onder leiding van aartsbisschop Antje Jackelen beslist dat God voortaan genderneutraal is. Zes miljoen gedoopte Zweden zullen niet langer verwijzen naar God als “Hij” of de “Heer”. Maar daar doe ik niet aan mee: ik weet dat Hij nog altijd een man is, want Hij is mijn Hemelse Vader.

 

Mormonen geloven dat we allemaal geestelijke kinderen zijn van Hemelse Ouders. Duidelijk dus een Hemelse Vader én een Hemelse Moeder. Een heerlijk ouderpaar vervuld van liefde voor al Hun kinderen.

 

Hemelse OudersWij mensen – man of vrouw – zijn geschapen naar het beeld van onze Hemelse Ouders. Als kinderen van God hebben we zelf goddelijke kenmerken: we hebben zelf de taak om de potentiële vaardigheden te ontwikkelen waarmee we verder kunnen groeien als ware erfgenamen van Hemelse Ouders.

 

Moeten we ook niet een beetje opletten dat de slinger te ver doorslaat als we alles genderneutraal willen maken? Ik begrijp dat we uit een geschiedenis komen waar de vrouw als minderwaardig werd beschouwd en dat we nog steeds niet zijn waar we moeten zijn: gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Lees verder…

Tags: ,

0

Geloof kan ook mooi zijn

Posted by David on 21/11/2017 in Geloof |

Geloof kan ook mooi zijnHet zijn altijd gelijkaardige dingen die me er toe aanzetten om in verdedigingsmodus te gaan omtrent mijn geloof. Ook vandaag weer. Een simpele tweet over hoe akelig en idioot geloof is, doet me pijn, omdat ik vind dat geloof ook mooi kan zijn.

 

https://twitter.com/wimaalten/status/932578715057491968

Ik ken Wim enkel van op twitter en ik wil helemaal geen oordeel vormen over zijn uitspraak. Ik kan ook enkel speculeren waarom hij deze uitspraak deed, maar dat doet er niet toe. Ik gebruik hem enkel als voorbeeld van tweets die ik regelmatig zie en die als rode draad hebben hoe negatief men (in het algemeen) staat tegenover geloof en religie.

Lees verder…

Tags: , , ,

0

Meerdere visies op één werkelijkheid

Posted by David on 15/10/2017 in Opinie |

Religie en wetenschapDeze week las ik een interessant stuk op Trouw.nl met als titel “Schuilt er achter alle takken van de wetenschap één werkelijkheid?“. Ik was onmiddellijk aangetrokken door deze titel omdat ik zelf al jaren declameer dat religie en wetenschap twee visies zijn op één en dezelfde werkelijkheid. Dus ik was meteen benieuwd waarom deze vraag werd gesteld binnen het kader van wetenschap alleen.

 

Er zitten in het artikel enkele opmerkelijke zinnen die me aanzetten tot overpeinzen en reflecteren. Enkele wil ik graag met jullie delen.

Lees verder…

Tags: , , , , ,

1

Vrede speel je niet

Posted by David on 23/09/2017 in Geloof |

VredeIk las op Linda’s blog een prachtig verhaal over vrede. Kinderen waren oorlogje aan het spelen en hun grootvader zei dat oorlog veel pijn met zich meebracht en dat ze beter vrede konden spelen. De kinderen stelden hem echter een heel goede vraag: “Hoe speel je vrede, opa?”. Een vraag om stil te staan in deze vredesweek, want ook opa wist het antwoord niet.

 

Het zit duidelijk in onze woorden: je maakt een ruzie, je voert een oorlog. Duidelijk dat een mens dus zijn creatieve capaciteiten nodig heeft om een oorlog te creëren. Maar vrede moet je stichten. Stichten vergt veel meer van onze creatieve vaardigheden dan snel iets maken. Stichten betekent immers dat je iets blijvend maakt, iets wat generaties kan overleven. Een merkteken waarnaar iedereen kan opkijken.

 

En toch is vrede zo broos. Zo moeilijk te scheppen, zo makkelijk af te breken. Is dat de destructieve aard van de mensen? Is dat de reden waarom kinderen intuïtief weten hoe ze oorlogje spelen, maar niet hoe men vrede speelt? Is vrede saaier dan oorlog?

Lees verder…

Tags: ,

0

Engelen bestaan

Posted by David on 17/09/2017 in Getuigenis |

Engelen bestaanEngelen bestaan echt. Ik heb ze gezien deze week. Ze zagen er wel misschien niet uit zoals u denkt. Ik zag geen vleugels en ze vlogen niet op een wolk. Ze hadden ook geen harp vast en er klonk geen schare engelenstemmen. Het eerste geluid dat ze maakten was gewoon “ding-dong”.

 

Ze kwamen dus ook niet plots binnenvliegen. Wel plots aanbellen en met de deur in huis vallen. Ze zagen er eerder uit als keurige zakenmannen, keurig in het pak met wit hemd en stropdas. De ene was kalend en droeg een bril, de ander tooide zich met een leuk Westvlaams accent.

 

Ze kwamen op een moment dat ik ze nodig had, dat ik gebeden had voor steun. Twee dagen voordien had ik te horen gekregen dat mijn grootvader op sterven ligt. Hij is al enkele jaren bedlegerig na zijn beroerte en wordt thuis liefdevol door mijn grootmoeder verzorgd.

Lees verder…

Tags: ,

0

Krijgt geloof dit schooljaar wel de nodige aandacht?

Posted by David on 02/09/2017 in Opinie |

Geloven en religie in het algemeen staan alsmaar meer en meer onder druk in onze seculiere maatschappij. Geloof is een privé zaak, een zaak van het individu, zo stelt men. Ik kan me daar nog mee akkoord verklaren, hoewel ik vind dat geloof ook waarde heeft voor de maatschappij. Hoe dan ook vind ik wel dat geloof een plaats verdient in ons onderwijs.

 

We krijgen in onze basisopleiding van lagere school tot en met middelbaar allemaal vakken waarin we ons later niet specialiseren, maar die ons wel een algemene vorming meegeven en ons laten proeven van wat we misschien wel interessant vinden. Sommigen vinden geschiedenis saai, anderen krijgen er niet genoeg van. Idem voor muziek, wiskunde, wetenschappen, economie… Maar als het over geloof gaat, gaan er unisono heel wat stemmen op die zeggen dat geloof geen plaats heeft op school.

 

Waarom eigenlijk? Zeker in het licht van een basisopleiding die een zicht op de wereld moet geven en laten proeven van wat er allemaal bestaat, zou er verder geen betoog meer hoeven te zijn om geloof wel een plaats te geven tijdens het schooljaar. Zelfs voor wie vooral kijkt naar de duistere kanten van religie, zou het duidelijk moeten zijn dat het geen kwaad kan om kinderen hiervan de basis mee te geven. Atoombommen bestaan ook dankzij fysica; niemand schrapt dat vak omwille van dit deelaspect.

Lees verder…

Tags: , ,

0

De oude wijze man

Posted by David on 27/08/2017 in Ideeën |

In een afgelegen dorp in de bergen, ver weg van hier, was er een tijd dat de inwoners onderling veel discussieerden. Ze waren het nooit eens wat de beste oplossing was voor hun problemen. Niet dat het een dorp van idioten was. Ze wisten gewoon soms niet te kiezen tussen alle mogelijkheden. Het was alsof ze niet zagen wat een goede keuze was en wat niet.

 

De oude wijze man op de bergDaarom kwamen ze op een dag samen op het dorpsplein om over dit grote probleem te discussiëren – nog maar eens. Maar deze keer kwamen ze tot een besluit. De dorpsraad zou een test uitschrijven onder alle mannen om te kijken wie de meeste kennis en levenservaring had. Deze man zou vervolgens de taak krijgen om de rol te vervullen van oude wijze man. De oude wijze man zou zich vervolgens terugtrekken op de hoge berg naast het dorp. Wie dan nog een probleem had, zou dit kunnen voorleggen aan deze oude wijze man na een flinke klimtocht.

Lees verder…

Tags: ,

0

God is geen dictator

Posted by David on 21/08/2017 in Opinie |

De Morgen: Geloven in één god is blauwdruk voor dictatuurOp 2 augustus 2017 liet Jos Verlooy volgende uitspraak optekenen in een interview in De Morgen:

Voor mij is het vooral de idee van een monotheïstische godsdienst die ertoe doet. Omdat een religie met één god de blauwdruk voor een mogelijke dictatuur is. Als er maar één instantie is die de lijnen uitzet, zit je al snel bij een keizer of een dictator.

 

Als je dit citaat losstaand bekijkt, is je besluit dat Jos Verlooy ofwel pleit voor een meergodensysteem of gewoon een argument heeft gevonden om bij op de hoop te gooien waarom geloven eigenlijk een slechte zaak is.

 

Het is, voor wie zich dat afvraagt, dat laatste want het geloof in één god wordt in het interview verbonden met de islam terreur. Het geloven in één god, is de zoveelste verklaring waarom geloven tout court zo makkelijk naar terreur leidt.

 

Sta me toe te zeggen dat ik niet enkel van mening verschil met Jos Verlooy, maar zelfs meen dat hij het geloof dat hij als kind heeft meegekregen – want ik wil niet het ganse katholieke geloof zomaar over één kam scheren – verkeerd zat of dat hij dit alleszins verkeerd begrepen heeft.

Lees verder…

Tags:

0

Waar ligt de grens van een leven?

Posted by David on 15/08/2017 in Opinie |

EuthanasieDe discussie omtrent euthanasie schuift altijd maar verder op in een richting die me angst aanjaagt. Als liberaal denkend iemand, hecht ik zelf veel belang aan individuele keuzevrijheid. Als mormoon geloof ik ook in het feit dat God ons morele keuzevrijheid heeft gegeven. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik beide in me heb om een balans te vinden in deze discussie, waardoor ik veel makkelijker dan anderen blijkbaar kan zeggen dat ik het te ver vind gaan.

 

Ik vind niet dat persoonlijk beschikkingsrecht oneindig is. Je kan vaak argumenteren dat zolang het niemand anders schaadt, je wel volledig zelf zou mogen beschikken over je eigen keuzes. Dat je bijvoorbeeld geen pedofilie toelaat is maar normaal, want je beschermt in de eerste plaats het kind. Het eeuwige principe dat de ene vrijheid stopt waar de andere begint. Daar zijn zelfs liberalen het mee eens.

 

Maar mag een vrijheid zo ver gaan dat je vrij kan beschikken over je levenseinde? Ik geloof nu eenmaal dat ieder leven verbonden is met andere levens. Dat iedere persoon invloed heeft op het leven van een andere persoon. Vertrekkend vanuit die visie is het al veel minder evident om egocentrisch te beslissen over je levenseinde zonder rekening te houden met de anderen.

Lees verder…

Tags: , ,

0

5 redenen waarom ik mormoon ben

Posted by David on 31/07/2017 in Mormonen |

Iemand stelde me onlangs de vraag waarom ik mormoon ben geworden en niet gekozen heb voor een andere christelijke denominatie. Interessante vraag, waar ik met plezier probeer op te antwoorden in vijf belangrijke redenen, hoewel het er in werkelijkheid meer zijn, maar minder exclusief verbonden zijn aan het mormonisme.

Lees verder…

Tags:

Copyright © 2009-2017 GeensZins All rights reserved.
This site is using the Mormon - Desk Mess Mirrored Child Child-Theme, v1.0.1, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com