0

Het Mormon Tabernacle Choir

Posted by David on 07/02/2016 in Mormonen |
Tickets optreden Mormon Tabernacle Choir te koopHet Mormon Tabernacle Choir, waarnaar soms ook verwezen wordt als Motab, is een koor dat bestaat uit 360 vrijwilligers. Ze hebben reeds meerdere Grammy’s en Emmy’s gewonnen. Dit koor is deel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het wordt volledig gefinancierd door de verkoop van hun albums, concert tickets en giften.
President Ronald Reagan noemde het koor ooit “Amerika’s koor”. De 360 vrijwilligers zijn allemaal leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (vaak ook mormonen genoemd). De meeste leden wonen in de buurt van Salt Lake City, want één van de voorwaarden om deel te mogen uitmaken van het koor is dat je niet te ver woont van het Mormon Tabernacle. Dit doet men om te voorkomen dat men al te ver moet reizen om de wekelijkse repetities en TV- en radio-uitzendingen bij te wonen. De koorleden worden niet betaald voor hun optredens of deelnames aan repetities en uitzendingen. Dikwijls zijn het echtparen en sommige families hebben een generatielange traditie van deelname aan het koor.
Het koor werd gesticht in augustus 1847, slechts één maand nadat de mormoonse pioneers de Salt Lake Vallei betraden. Het Mormon Tabernacle Choir heeft sinds 15 juli 1929 de wekelijkse radio-uitzending “Music and the Spoken Word” geproduceerd. Dit is één van de langst lopende radio uitzendingen ter wereld. De show wordt sinds begin 1960 ook op televisie te zien en wordt wereldwijd uitgezonden via ongeveer 1500 radio- en TV-stations.
De minimum leeftijd voor lidmaatschap is 25 jaar. Momenteel mag je maximaal 20 jaar deel uitmaken van het koor en de maximumleeftijd is 60 jaar. Op deze manier probeert men constant nieuw bloed te laten instromen.

Geschiedenis van het Mormon Tabernacle Choir

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft muziek altijd belangrijk gevonden in haar erediensten sinds haar ontstaan. Zowel in Kirtland, Ohio als in Nauvoo, Illinois had de kerk reeds koren. Het is dan ook geen verrassing dat binnen de maand na de aankomst van de pioniers in de Salt Lake Vallei een koor werd gevormd voor de eerste Algemene Conferentie.
Het Mormon Tabernacle Choir is genoemd naar het Salt Lake Tabernacle waar het meer dan honderd jaar heeft opgetreden. Het Tabernakel werd voltooid in 1867 en het koor hield er zijn eerste concert op 4 juli 1873. Het Tabernakel heeft ook een orgel bestaande uit 11623 pijpen, wat het één van de grootste en complexe orgels ter wereld maakt. Het orgelgeluid wordt vaak kenmerkend genoemd voor het Mormon Tabernacle Choir, hoewel het ook vaak a capella of met begeleiding van een volledig orkest zingt.
Het koor startte eerder klein en nogal ongedisciplineerd. In 1869 werd Georges Careless aangeduid als muzikaal leider en het Mormon Tabernacle Choir begon muzikaal opmerkelijk te verbeteren. Onder zijn leiding werd het eerste grote koor gevormd door enkele kleinere koorgroepen toe te voegen aan het Salt Lake koor. Dit groter koor met net meer dan 300 stemmen, zong voor de eerste keer op de Algemene Conferentie van oktober 1873. Vanaf dan beantwoordde de omvang van het koor de grootte van het Tabernakel. Op 1 september 1910 zong het koor “Let the Mountains shout for Joy” als hun eerste opname. Driehonderd van de zeshonderd leden van het koor daagden op voor de opname.
Latere muzikale leiders zorgden voor een stabiele vocale training en maakten er werk van om de kwaliteit van het koor te verbeteren. Het koor deed het ook steeds beter als geheel en vergrootte zijn repertoire van ongeveer honderd gezangen naar meer dan duizend. In juli 1929 zond het koor hun eerste radio uitzending van Music and the Spoken Word uit en in 1950 namen ze hun eerste langspeelplaat op. Vanaf dan traden ze ook meerdere malen per jaar op en in de jaren ’50 toerden ze voor de eerste keer door Europa. In die periode wonnen ze ook een Grammy voor de opname van “Battle Hymn of the Republic”.

Mijlpalen

Sinds hun ontstaan meer dan 150 jaar geleden heeft het Mormon Tabernacle Choir wereldwijd opgetreden en muziek opgenomen. Enkele van de opmerkelijke mijlpalen zijn:
  • Optredens in 28 landen buiten de Verenigde Staten van Amerika
  • Optredens op 13 wereldtentoonstellingen
  • Meer dan 130 compilaties uitgegeven
  • meer dan 20 keer opgetreden tijdens de Winter Olympics van 2002, waaronder de openingsceremonie waar ze het nationale volkslied en de olympische hymne ten gehore brachten onder leiding van John Williams (bekend als componist van veel filmmuziek).
Het koor heeft al opgetreden voor tien presidenten van de VS. Heel bijzonder is dat ze ook zongen op de inauguratie van vijf presidenten: Lyndon B. Johnson (1965), Richard M. Nixon (1969), Ronald Reagan (1981), George Bush (1989) en George W. Bush (2001).

Kerstconcerten

Het Mormon Tabernacle Choir houdt jaarlijks een kerstconcert in het Conference Center in Salt Lake City in december. Het concert bestaat meestal uit vier optredens: op donderdag een kledingsrepetitie, op vrijdag en zaterdag een volledig optreden en op zondag een verkort optreden na het zondagse Music and the Spoken Word. Ieder jaar wonen ongeveer 84000 mensen deze kerstconcerten bij. Tickets voor het concert zijn gratis maar worden online willekeurig verdeeld in een online loterij.  Een live album (CD en DVD) wordt nadien uitgegeven en het concert wordt later in het jaar uitgezonden op TV.
Vaak zijn er gastoptreden van artiesten en er wordt vaak ook een gast verteller gevraagd om het kerstverhaal uit het evangelie volgens Lucas te lezen.

Optreden in Brussel

Voor de eerste keer in 20 jaar treedt het Mormon Tabernacle Choir nog eens op in België. Op 11 juli 2016 kan u er bij zijn in de Bozar in Brussel. Tickets zijn online te koop.

Tags:

0

Oversekst

Posted by David on 05/02/2016 in Opinie |

Amai jongens, wat een week, gevuld met sex.

Keulen blijft nog nazinderen en deze week staat Vlaanderen op zijn achterste poten omdat een rechter oordeelde dat ongewenste sex weliswaar een verkrachting was maar geen straf behoefde omdat signalen verkeerd begrepen konden worden. Ik vraag me eigenlijk af hoe acht keer “neen” zeggen verkeerd begrepen kan worden.

 

Cursus omgaan met vrouwenEr gaat geen dag voorbij of we lezen wel ergens over vluchtelingen of asielzoekers die uit een cultuur komen waar men niet met vrouwen omgaat als gelijkwaardige partners. Vlaanderen roept massaal om cursussen omgaan met vrouwen. En terecht: op onze verworven rechten en gelijkwaardigheid van man en vrouw mogen we nooit toegevingen doen.

Lees verder…

Tags:

0

Rechtszekerheid en fiscale stabiliteit

Posted by David on 27/01/2016 in Business |
Rulings zijn het falen van rechtszekerheid

De laatste dagen staan de kranten vol van de rulings die grote bedrijven hebben afgesloten en van het feit dat Europa vindt dat België dit geld moet terugvorderen. De teneur is dat (grote) bedrijven in smerige achterkamertjes achterbakse deals sluiten met de overheid. Rulings worden voorgesteld als een veiling tussen verschillende staten om bedrijven aan te trekken met afwijkende regels en belastingstarieven op maat. Rulings zijn echter louter een vorm van rechtszekerheid en fiscale stabiliteit.

Rulings zijn het falen van de overheid

We moeten echter niet vergeten dat bedrijven rulings in de eerste plaats om een andere reden aanvragen. Het zijn trouwens niet alleen grote multinationals, maar ook KMO’s vragen rulings aan. Vorig jaar alleen al werden er meer dan 700 rulings afgehandeld.

Een ruling vraag je aan om zekerheid te hebben. Ons belastingssysteem is een kluwen waar geen enkele jurist, controleur of rechter nog eenduidig zijn weg in vindt. Er zijn zoveel aftrekken en uitzonderingssystemen voorzien, die dan allemaal nog voor interpretatie vatbaar zijn.

Dat is nefast als bedrijf. Ik kan er van meespreken. Als je in dit land op termijn wil denken – niet eens op lange termijn maar zelfs gewoon vier, vijf jaar verder kijken – dan moet je zeker zijn van de omgevingsfactoren. Als je alles uitpluist en denkt dat scenario A perfect haalbaar is en volgens de geest van de wet, dan wil je ook wel zeker zijn dat de overheid jouw interpretatie als correct beschouwt.

Mede doordat ook justitie faalt door een feitelijke rechtsonzekerheid te creëren door hun jarenlange achterstand, zeker in fiscale geschillen, zou je als bedrijfsleider kunnen geconfronteerd worden met tien jaar na data plots letterlijk afgerekend te worden op een andere interpretatie. Dat is gewoon funest voor het bedrijfsleven.

 

We willen gewoon rechtszekerheid

Als bedrijfsleider moet je nu al beslissingen nemen in de zin van “we zullen het nu maar doen, want nu is er een rechtse regering, maar o wee als alles weer verandert over een paar jaar…”.  Onze media en politiek spreken graag van ons land aantrekkelijk maken voor (buitenlandse) investeringen. Er worden rondreizen georganiseerd om ons land aantrekkelijk voor te stellen.

Dat is allemaal water naar de zee dragen. De reden waarom we die reizen nodig hebben, is dezelfde reden waarom we rulings nodig hebben. In ons wettelijk kluwen voelt niemand zich zeker genoeg om iets aan te durven, dus is het nodig om campagne te voeren. Ik kan me voorstellen dat rulings één van de eerste dingen is die men aanbiedt in one to one gesprekken tijdens rondreizen van staatssecretaris De Crem.

Bedrijfsleiders willen verder denken dan het volgend kwartaal. Wij willen zeker zijn dat we als we vandaag volgens de regels van het voetbal spelen, we plots morgen geen rugby spelen. Rulings zijn niet meer dan de spelregels vastleggen omdat niemand de regels nog kent of vertrouwt. Bedrijfsleiders willen rechtszekerheid en fiscale stabiliteit, liefst via stabiele wetgeving, via rulings als het moet.

 

Tags: ,

0

Liefde is ook durven neen zeggen

Posted by David on 11/01/2016 in Opinie |

We staan in Europa voor een enorme uitdaging. Onze welvaart en vooral onze democratie is een paradijs op aarde in vergelijking met vele oorlogsgebieden en dictaturen in de rest van de wereld. Het is dus normaal dat vluchtelingen zich hierdoor enorm aangetrokken voelen.

 

Elder M. Russell Ballard, Elder Patrick Kearon, and Sister Jennifer Kearon visit refugees on the Greek island of Lesbos. Als christen klopt mijn hart voor politieke vluchtelingen. Mensen die hun land ontvluchten uit levensbehoud omwille van de oorlog of politieke dreiging, hebben recht op steun van ons die het beter hebben. Ik ben dan ook trots om te zien hoe De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zich inzet om vluchtelingen te helpen en de mormonen oproept om te helpen waar mogelijk.

 

Dit doe ik vanuit een liefde voor mijn medemens. Maar liefde wil ook zeggen dat ik hen in alle opzichten wil helpen. Het feit dat ze hun land ontvluchten en hier bij ons een welkom toevluchtsoord vinden, is te danken aan de verlichting die geleid heeft tot onze (westerse) democratieën. De vrijheid die we gecreëerd hebben om hier te wonen en te zeggen, denken en geloven wat we willen, is een warm geschenk dat we uit liefde aanbieden.

Neen zeggen aan vluchtelingen uit liefde

 

Maar vanuit diezelfde liefde moeten we hen ook durven leren dat ze dit geschenk moeten koesteren. Dat als ze dat niet doen, ze er zelf niet beter van worden, want dat het uiteindelijk hier zal vergaan net als het land dat ze ontvlucht zijn. We moeten durven neen zeggen wanneer er daden worden gesteld die volgens onze normen en waarden niet aanvaard worden in onze maatschappij.

Lees verder…

Tags: ,

0

Deurhangers en kerstkaarten

Posted by David on 03/01/2016 in Mormonen |

Het was vandaag een hartelijk weerzien met de broeders en zusters uit de gemeente Gent. Na zo twee weken weg geweest te zijn, is het fijn om te luisteren wat er al die tijd gebeurd is.

 

Tijdens de getuigenis vandaag gaven twee broeders hun dank en getuigenis over hoe ze aan de slag zijn gegaan met het materiaal dat ik voor kerst had klaargestoomd. Ik had namelijk op basis van de kerstcampagne van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen twee ontwerpen gemaakt: een kerstkaart en een deurhanger.

 

Kerstmis 2015

 

De kerstkaarten waren voor iedereen vrij te gebruiken naar familie en vrienden. Een broeder getuigde hoe hij in zijn ganse buurt voor alle buren een kaartje had geschreven en dat was gaan bussen en dat hij en zijn vrouw nog nooit zoveel kaartjes hadden teruggekregen. Dus het was zeker een zegen niet alleen voor wie een kaartje gaf, maar ook voor wie een kaartje kreeg.

 

Van wat ik hoorde hebben heel wat leden de kaarten gebruikt om te versturen. Hopelijk heeft dat ook heel wat mensen eens uitgenodigd om naar de site kerstmis.mormon.org te gaan kijken.

 

De deurhangers bevatte een uitnodiging om meer te weten over de geboorte van onze Heiland. De telefoonnummers van onze zendelingen was er op vermeld. Eén van de gezinnen in onze gemeente hebben er meerdere gezinsavonden aan gewijd om in hun omgeving deze deurhangers aan de deuren te gaan hangen. Het resultaat was dat ze contact gelegd hebben met een buur en dat ze samen al een fijne avond hebben doorgebracht, waarbij ze hun getuigenis over het evangelie konden delen.

 

Ik hoor dat de deurhangers een heel leuk concept waren. Veel leden zijn begrijpelijk terughoudend om aan deuren te gaan bellen. Wij zijn geen getuigen van Jehovah en we willen helemaal niet opdringerig zijn met onze boodschap. Met deurhangers was er een leuk alternatief. Je moest niet aanbellen bij de mensen, maar je wist wel dat je een heel zichtbare boodschap overbracht. Zeker voor herhaling vatbaar.

 

Ik ben blij te merken dat dit materiaal zo enthousiast onthaald werd. Dit geeft goede moed om dit in de toekomst te herhalen en hopelijk uit te breiden naar de rest van het zendingsgebied.

 

Tags:

4

Tesla model S: van aankoop tot levering

Posted by David on 02/01/2016 in Technologie |

white shadow coveredIk waarschuw maar meteen: dit wordt een post die langer dan gemiddeld is. Ik had gehoopt tussendoor regelmatig te posten over hoe ik van aankoop van mijn Tesla model S naar levering ben gegaan, maar ik heb beslist alle informatie te verzamelen en in één keer te posten. Met deze post hoop ik andere Tesla-would-be-kopers te helpen met een aantal beslissingen die ik heb gemaakt en wat ik geleerd heb. Waarschijnlijk jaag ik een aantal Tesla-fans in de gordijnen met deze blog post, maar ik ga de kritiek niet uit de weg, hoewel ik mezelf ook als echte Tesla-fan beschouw.

Lees verder…

Tags:

0

Een vrolijk Kerstmis aan iedereen

Posted by David on 24/12/2015 in Familie, Geloof |

Hier in Zweden valt de avond heel vroeg. Om 16u is het hier al donker, dus de kerstavond begint hier heel vroeg. Tijd om eens stil te staan bij een aantal zaken.

 

Kerstmis is een fijn moment om samen door te brengen met familie en vrienden. Mijn gezin kiest er regelmatig voor om deze dagen in het hoge noorden door te brengen, ver weg midden in de bossen. Een moment waarop we uitgebreide luxe en commercie ontvluchten. Niet als statement om ons daar tegen af te zetten, maar wel om ons te verplichten meer tijd te hebben voor mekaar en eens echt tot rust te komen. Voor mezelf om eens gewoon tijd te hebben in de zetel te liggen en te overpeinzen wat een jaar 2015 was en waar ik in 2016 naar toe wil.

 

Als Christen en Mormoon ook een mooi moment om eens stil te staan bij de religieuze betekenis van Kerstmis: de verjaardag vieren van Jezus Christus. Stil staan bij de dag dat God ons zijn Zoon gaf om ons leven te delen en echt onze beste broeder te worden. Voorbestemd om ons lijden op zich te nemen en voor ons te sterven.

 

Ook dit jaar heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een mooie kerstcampagne opgezet. Voor zolang de site nog online is, raad ik u aan om vandaag of morgen eens wat tijd te spenderen aan de boodschappen die u kan vinden op kerstmis.mormon.org.

 

De Heiland Is Geboren

 

Ik wil jullie allemaal mijn beste kerstwensen overmaken. Mijn gebed vanavond is er voor jullie allemaal, traditioneel voor alle mensen van goede wil, dat er vrede en liefde mag heersen op aarde. Dat iedereen, gelovig, niet-gelovig of anders-gelovig zich aangespoord mag voelen om deze periode echt vredevol te maken. Om eens stil te staan bij meer dan de rush om pakjes en feestjes, eens om te kijken naar de dakloze bedelaar tussen de winkels die uitpuilen van verleidingen, te denken aan de vele vluchtelingen in kampen en gebouwen in Europa die niet meer hebben dan enkel elkaar of zelfs dat niet en als het kan, ook eens te denken aan onze Hemelse Vader en Zijn Zoon die ons doodgraag zien.

 

Of om onze Heiland te citeren:

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

 

 

 

 

Tags: ,

0

Wat hebben het Boek van Mormon, mijn iPhone en mijn Tesla gemeen?

Posted by David on 05/12/2015 in Geloof, Ideeën |

Boek van Mormon op een TeslaHet is misschien een rare vraag. Ik hoorde onlangs in een podcast een gelijkaardige vraag en ik vroeg me bij mezelf af of er ook in mijn leven een aantal dingen waren die bepaalde zaken gemeen hebben met het Boek van Mormon, maar misschien nog meer zouden gemeen moeten hebben.

Lees verder…

Tags: , ,

0

Beacons van In The Pocket op KanaalZ

Posted by David on 03/12/2015 in Business, Nucleus |

Het Internet of Things is niet meer weg te denken. Elke dag komen er meer en meer apparaten die onderling en met ons communiceren. Beacons zijn daar een prachtig voorbeeld van.

Gisteren was ik te zien in een reportage op KanaalZ om uitleg te geven hoe we bij Nucleus omgaan met hosten van succesvolle beacons projecten zoals van onze klant In The Pocket met hun Harald platform.

 

 

Wat zijn beacons?

Beacons op de luchthaven van ZaventemBeacons zijn heel kleine batterij, bluetooth gedreven devices die je aan de muur kan ophangen. En die een signaal uitsturen, een bluetooth signaal dat kan opgepikt worden door alle moderne apparatuur, smartphones, noem maar op. Wanneer dat opgepikt wordt door een telefoon, dan kan er een app wakker gemaakt worden en in feite in de achtergrond, kunnen bepaalde interacties getriggerd worden die op die specifieke locatie belangrijk zijn.

 

Je kan je natuurlijk de vraag stellen naar privacy, doordat deze technologie in staat is je letterlijk te volgen, maar langs de andere kant zal het wel helpen. Binnenkort kan je dus op de luchthaven van Zaventem toekomen en onmiddellijk weten naar welke checkin en welke gate je moet gaan. Je telefoon zal je de weg tonen en weten of je nog veel tijd hebt of niet. Bijgevolg zal je dus ofwel een coupon krijgen voor een korte koffiestop ofwel een korting voor een uitgebreide maaltijd. Echt gepersonaliseerde reclame vind ik zelf minder storend dan ongerichte reclame, dus ik ben helemaal pro deze technologie.

 

Tags: , ,

1

Geheimzinnig deze tekst is

Posted by David on 01/12/2015 in Humor |

aurebesh

Tags:

Copyright © 2009-2016 GeensZins All rights reserved.
This site is using the Mormon - Desk Mess Mirrored Child Child-Theme, v1.0.1, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.4, from BuyNowShop.com