0

Jehova’s Getuigen verboden in Rusland

Posted by David on 27/04/2017 in Geloof |
Jehova's getuigenGodsdienstvrijheid staat wereldwijd onder druk, met name ook in Rusland. Het hooggerechtshof in Rusland heeft recent geoordeeld dat de Jehova’s Getuigen een extremistische organisatie vormen. Deze juridische strijd was al jaren aan de gang tegen de organisatie, die volgens de Russische autoriteiten een staatsvijandige sekte is die aanspoort tot haat. Met dit vonnis worden in één klap alle activiteiten van de Jehova’s Getuigen in het land verboden.
 
Volgens de Russische overheid is de organisatie nefast voor het gezinsleven, spoort zij aan tot haat en brengt ze mensenlevens in gevaar. Door de uitspraak wordt het nationale hoofdkwartier van Jehova’s Getuigen in Sint-Petersburg gesloten. Verder legt de overheid beslag op alle eigendommen in het hele land. Daardoor moeten 395 lokale afdelingen de deuren sluiten. De bevoegde minister verbiedt ook alle ‘extremistische publicaties’ van de organisatie.
 
Het proces duurde zes dagen en de rechters van het hooggerechtshof bekeken vooral de pamfletten van de organisatie. Volgens het Hooggerechtshof wordt daarin aangespoord tot haat tegenover andere groepen.
 
De advocaten van de Jehova’s Getuigen gaan in beroep op basis van de Russische grondwet die vrijheid van godsdienst waarborgt. Ze willen zelfs naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg trekken.
 
Onder het communisme werden heel wat religies verboden, waaronder de Jehova’s Getuigen. Pas sinds 1991 mochten ze hun activiteiten in Rusland hervatten. Maar het bleef boetes en straffen regenen.
 
Daarin staan ze echter niet alleen. De Russische overheid beschouwt hen als een sekte, net zoals mormonen of zevendedagsadventisten.
 
Het is duidelijk dat naarmate Poetin aan macht wint, hij religies, buiten de “staatskerk”, wil beperken. Ook De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft al gevolgen te dragen. Zendelingen mogen zomaar niet meer de straat op en mogen enkel nog “prediken” binnen de muren van hun kerken.
 
Godsdienstvrijheid staat wereldwijd onder druk. Naarmate de publieke opinie meer en meer de link legt tussen terreur en bepaalde religies, stijgt de ondersteuning van een onderdrukking van godsdienstvrijheid. Ook bij ons…
 
Kijk maar hoe bijvoorbeeld een gemeente als Nevele wou proberen haar lokalen niet meer ter beschikking te stellen van religies. Of nog, hoeveel bijval Open VLD kreeg met het voorstel om religies geen subsidies meer te geven.
 
Gelovigen worden een minderheid. Daar is op zich niks mis mee, alleen moeten we zorgen dat het geen paria’s worden.

Tags:

0

Afscheid van een president

Posted by David on 16/04/2017 in Getuigenis |

Afscheid nemenNu het officieel is, kan ik eindelijk er iets over schrijven. Ik ben geroepen als Digital Channel Coordinator voor het gebied Nederland-Vlaanderen. Dat betekent ook dat ik ontheven wordt als president van het ouderlingenquorum in Gent. Ik wist het al enige weken, maar nu het zo ver is, doet het me wel iets.

Van de roepingen die ik reeds heb gehad, is deze die het diepst in mijn hart is gekropen. Ik had nooit verwacht dat het zo verschillend zou zijn om de verantwoordelijkheid te dragen om een quorum te leiden, te dienen zeg maar. De liefde die ik voor ieder van de broeders voel, is een heel bijzonder gevoel.

Ik heb ieder van jullie veel beter leren kennen door over alles te kunnen praten wat jullie bezig hield. De probleempjes, de leuke gebeurtenissen… als quorumpresident weet je bijna alles. Op zich is dat super want zo voelde ik me super betrokken en close bij iedereen.

Het is dat gevoel dat ik zal missen. Die nabijheid, die innige vriendschap. Vanaf nu moet ik opletten dat ik niet nieuwsgierig ben naar al die dingen die nog verder in jullie gezinnen gebeuren.

Ik hoop dat die vriendschap niet verandert. Ik heb met enorm veel liefde deze roeping uitgevoerd. In het begin heb ik soms wat harder geweest om alles op rails te krijgen, maar altijd oprecht in de hoop dat iedereen op mekaar kon rekenen.

Ik ben ook trots op dit quorum: het huisonderwijs, de steun voor mekaar, de tempeltrips, de fun momenten… we hebben het toch maar allemaal gedeeld.

Ook een speciaal woord van dank voor mijn raadgevers Jean-Pierre, Patrick en zeker Geert in het eerste jaar niet te vergeten. Het was plezierig samen en we konden altijd op mekaar rekenen. Die vriendschap staat rotsvast voor het leven.

Bedankt broeders, voor al die mooie momenten.

Tags:

1

Moet een religie zelf bedruipend zijn?

Posted by David on 15/04/2017 in Opinie |

Een discussie die van tijd tot tijd opduikt, is die over financiering van religies. Vandaag, de dag voor Pasen, bond Gwendolyne Rutten, voorzitster van Open-VLD, de kat de bel aan:

Ik vind persoonlijk de vraag niet verkeerd. Een overheid moet durven historische akkoorden evalueren. Zo logisch de keuze was van het jonge België om de katholieke kerk te financieren in ruil voor een vrede tussen kerk en staat, zo logisch is het vandaag om na te gaan of dit nog nodig is.

Lees verder…

Tags: ,

0

Getting it right: over tienden en verhongeren

Posted by David on 06/04/2017 in Mormonen |

Ik hou Twitter regelmatig in de gaten om te zien wat er over mormonen wordt geschreven. Deze week schrok ik van volgende tweet over tienden:

Wow, zoals het daar staat, klinkt het verschrikkelijk. “Geef je geld aan de kerk, dat is belangrijker dan voor je gezin zorgen”. Echt wel de moeite om eens stil bij te staan, want zo gaat het echt niet met tienden.

Lees verder…

Tags: ,

2

Ban op godsdienstvrijheid start in Nevele

Posted by David on 02/02/2017 in Geloof |

GodsdienstvrijheidDe Universele verklaring van de rechten van de mens stelt in artikel 18 dat iedereen vrij is te geloven of niet geloven zoals hij zelf wil. Artikelen 19 en 20 van de Belgische grondwet regelen dit recht eveneens. Maar in Nevele wil burgemeester Johan Cornelis (CD&V) en schepen Mia Pynaert (sp.a) nu een beperking op godsdienstvrijheid instellen. Enkel nog de erkende godsdiensten mogen activiteiten in gemeentelijke zalen organiseren. De anderen worden uitgesloten in het huurreglement.

 

Dat sp.a al decennia lang strijdt tegen alles wat christelijk is, wist ik al langer. Ze hebben tegenwoordig enkel nog oog voor één godsdienst, namelijk de islam. Maar dat ook CD&V plots terug de positie inneemt van de Katholieke Partij die andere (christelijke) religies wil weren, verwondert me ten zeerste.

Lees verder…

Tags:

1

Muziek is een gebed van en voor onze ziel

Posted by David on 22/01/2017 in Geloof |

Muziek en lofzangen zijn een gebedIk blijf de laatste tijd blijkbaar aangetrokken door het thema muziek. Al de ganse week zit ik met de lofzang “Gij zijt groot” in mijn hoofd. En de vraag waarom ook eigenlijk. Deze lofzang bezingt één van mijn lievelingsthema’s, met name de schepping en hoe je door e schepping te bekijken, tot de conclusie komt dat God bestaat. Voor mij is dat heel persoonlijk want zo ben ik van atheïst een christen en later een mormoon geworden.

 

Ik geef een stuk van de tekst weer:

O Here God, als ik met diepe eerbied

kijk naar uw schepping ongeëvenaard;

de zon en maan, een ster die snel voorbij schiet,

uw macht in ’t gans heelal geopenbaard,

dan zingt mijn ziel 

[…]

Als ik door veld en bos in stilte ronddwaal,

genietend luister naar het vogelkoor;

als ik mijn hart aan weidse schoonheid ophaal,

en in de wind het kabb’lend beekje hoor,

dan zingt mijn ziel

Lees verder…

Tags: ,

0

Mormonen zingen voor Trump om te verenigen

Posted by David on 20/01/2017 in Opinie |

Donald TrumpNog een paar uur en Donald Trump wordt ingezworen als 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Daar is, om het zacht uit te drukken, al heel wat hetze aan vooraf gegaan. Deze president is waarschijnlijk de meest omstreden vooraleer hij eigenlijk president is. Momenteel is hij een splijtzwam in eigen land, in plaats van een leider die verenigt. Vele artiesten willen niet zingen bij zijn inauguratie. Waarom zingen Mormonen zoals het Mormon Tabernacle Choir (Motab) en The Piano Guys dan wel?

Lees verder…

Tags: ,

0

Een cirkel is geen streep: verschil moet er zijn

Posted by David on 07/01/2017 in Opinie |
Vinger opstekenIk heb vandaag met ontstemming naar het nieuws gekeken. De vinger opsteken in de klas zou beter verboden worden. Het bevordert immers de ongelijkheid. Het zijn altijd de strebers, de sterksten, die antwoorden geven en daardoor zich boven het maaiveld uitsteken. Dit zou per definitie ten koste gaan van de zwakkeren. Het verschil moet echter weggewerkt worden.
 
Dat het omgekeerde dan ten koste gaat van de sterksten, is een consequentie die niemand onrechtvaardig vindt. Dat rare fenomeen van afgunst leidt tot rare herverdelingsmechanismen. We zijn afgunstig op mensen die iets beter kunnen en we willen dat altijd aftoppen. Hoge bomen vangen veel wind, dus kunnen we maar beter kort houden. Dat eigenlijk net de sterkste bomen ontstaan door veel wind te vangen en stormen te weerstaan, wordt dan makkelijkheidshalve vergeten.
 
Onze maatschappij is op enkele decennia tijd enorm veranderd. Van een maatschappij van ongelijkwaardigheid (wat ik ook verfoei) zijn we overgegaan naar een systeem van gelijkwaardigheid, dat al snel vervangen werd door een systeem van gelijke rechten en stilaan afglijdt naar een doctrine van absolute gelijkheid.
 

Lees verder…

Tags: ,

1

Welzijnswerk is leren op eigen benen staan

Posted by David on 04/01/2017 in Mormonen |

Hebt u deze week ook het nieuws gezien dat een voedselbank in Mechelen stopt, omdat volgens hen de armen te kieskeurig worden en zelfs ondankbaar zijn? Toen ik dat hoorde, was mijn eerste reflex “dan ben je niet echt arm en heb je geen nood aan welzijnswerk, anders aanvaard je dat met open armen”. Door echter verder na te denken over dit probleem, schaam ik me nu voor die eerste reactie. Er komt veel meer bij kijken.

 

Ik kan allereerst eigenlijk wel de situatie begrijpen. Als je dieper in dit verhaal kijkt, dan leer je dat deze voedselbank (en vele anderen) werken met vaste pakketten. De vrijwilligers bepalen wat er in de pakketten terecht komt. Eigenlijk gebeurt er zo een dubbele filtering: er is in de eerste plaats maar te verdelen wat er binnenkomt en in de tweede plaats kiest iemand anders wat volgens hen goed is voor jou.

 

Armen zijn geen onwetende sukkels, maar mensen met recht op zelfbeschikking en meer dan voldoende menswaardigheid om te mogen kiezen. Ik hoor sommigen al denken “honger is de beste saus”, maar ik zou echt al bijna stervensdood moeten zijn voor je mij koetong kan laten eten. En los daarvan, is het echt welzijnswerk als we armen virtueel fois-gras-gewijs in hun strot rammen wat wij vinden dat ze moeten eten?

 

Toen ik het opiniestuk van Bert D’hondt las, was ik het met verschillende stukken van zijn betoog niet eens, maar wel volmondig met het volgende:

Wie in armoede leeft is geen overschotmens. Ze maken integraal deel uit van onze samenleving en verdienen dezelfde rechten en kansen.

Mensen in armoede die een beroep doen op voedselhulp, kennen zelf hun situatie het best. Betrek hen dan ook bij de organisatie.

 

Welfare SquareDit deed me denken aan één van de meest inspirerende bezoeken die ik bracht in Salt Lake City vorig jaar met mijn gezin: het Welfare Square van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Sta me toe even te schetsen wat daar gebeurt.

Lees verder…

Tags:

0

What if God is one of us

Posted by David on 01/01/2017 in Geloof |

Ik heb altijd enorm van het liedje van Joan Osborne One of Us gehouden. De vraag “wat als God één van ons zou zijn?” is voor mij altijd iets geweest waarbij ik dacht “volgens mij weet Hij maar al te goed wat dat is, maar weten wij het wel?”.

 

De tekst van dit liedje bevat prachtige zinnen die me nog meer hebben doen nadenken over bepaalde aspecten van leven en geloven sinds ik gedoopt ben als mormoon.

Lees verder…

Tags: , ,

Copyright © 2009-2017 GeensZins All rights reserved.
This site is using the Mormon - Desk Mess Mirrored Child Child-Theme, v1.0.1, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com