0

Zendingswerk 2.0 in LDS Mission Cast

Posted by David on 01/07/2018 in Mormonen |

LDS Mission CastEnkele weken geleden kwam ik in contact met Nick die een fantastische podcast heeft: LDS Mission Cast. In deze podcast gaat hij steeds op zoek naar personen met een interessant verhaal over zendingswerk. De podcast is een aanrader voor iedere Mormoon die bezig is met zendingswerk, dus eigenlijk alle Mormonen.

 

Ik vertelde Nick even over waar ik mee bezig ben in de België/Nederland zending door middel van facebook en online campagnes. Nick vond het meteen zo interessant dat hij niet twijfelde en mij interviewde. Het resultaat was bijzonder en kan je hier beluisteren:

 

 

Wat het helemaal bijzonder maakte, is dat ik sindsdien al door verschillende personen ben gecontacteerd die zich geïnspireerd voelden door mijn verhaal. Verschillende hebben inmiddels aangegeven dat ze meer willen weten zodat ze zelf aan de slag kunnen. Ik heb al enkele trainingen via Skype kunnen geven en dit najaar kan ik zelfs naar het buitenland om opleidingen te geven. Fantastisch om zo dit werk te kunnen verspreiden.

 

En wat zeker even leuk is: ik heb er een vriend bij. Ik bewonder Nick voor het werk dat hij doet en het is leuk om een gelijkgestemde ziel te vinden. Geniet dus zeker ook van de andere episodes van LDS Mission Cast.

David Geens signature - GeensZins.info

 

Tags: ,

0

Serious Geeks.fm

Posted by David on 20/06/2018 in Nucleus |

Serious Geeks.fmEffe schaamteloze promotie doen van een nieuw project dat ik samen met mijn collega-geeks bij Nucleus heb opgestart: een nieuwe technews podcast. All things geeky. Zowel tech nieuws als IT-business gerelateerd maar ook games en gadgets komen aan de back. Maar dan op een professionele, serieuze manier.

 

We hebben zeker de smaak te pakken om er meer te maken, maar u kan alvast van de eerste uitzending genieten (en de geluidskwaliteit was nog optimaal, we leren al doende):

 

Tags: ,

0

Tegen een nieuwe abortuswet

Posted by David on 25/05/2018 in Brieven |

AbortusIk hoorde in Nieuwe Feiten vandaag een stuk over het feit dat men in Ierland waarschijnlijk het abortusverbod uit de grondwet gaat halen. Naar aanleiding daarvan interviewde men Petra De Sutter, politica voor Groen, omtrent de Belgische abortuswetgeving. Ze gaf duidelijk aan dat ze vind dat onze wetgeving dringend moet versoepelen. Tijd dus om een email aan mevrouw De Sutter te sturen:

 

Geachte mevrouw De Sutter,
 
Ik hoorde net uw interview in het programma De Nieuwe Feiten. Ik was blij om te horen dat u aangeeft dat een ethische kwestie zoals abortus een diepgaand, maatschappelijk debat verdient, waarin alle actoren hun zegje mogen doen. U vernoemde zelfs religie, iets wat steeds minder vaak gebeurt. Daarvoor ben ik u dankbaar.
 
Het verwondert me dan ook tegelijk dat u wel zonder zulk debat zou willen overgaan tot enkele diepgaande hervormingen in de abortuswetgeving, zoals het niet langer weerhouden in de strafwet. De verandering van “het mag niet tenzij” naar het “het mag behalve” is voor sommigen misschien een semantische verandering, maar we moeten toch opletten met het signaal dat we daarmee geven.
 

Lees verder…

Tags: ,

0

Laat je stem horen

Posted by David on 25/05/2018 in Brieven |

Laat je stem horenMijn goede vriend Dagmar zei me onlangs iets dat helemaal in de lijn ligt van wat ik graag doe: opkomen voor mijn mening en mijn geloof. Ik doe niets anders eigenlijk op deze blog. Maar wat hij bedoelde was dat we als mormonen moeten opkomen voor wat we geloven en dat moeten durven uitdragen. Dat we moeten durven invloed uitoefenen en onze stem laten horen.

 

In de VS is het gebruikelijk om je mening kenbaar te maken bv aan je volksvertegenwoordiger; write your congress man. Hier doen we dat veel te weinig en daar wil ik verandering inbrengen. Niet alleen politici, maar alle opinieleiders kunnen voortaan van mij een email verwachten als ik hen graag mijn geloof wil meegeven over bepaalde materies, zodat ze op zijn minst weten hoe wij als christenen over bepaalde dingen denken. Als we niks ondernemen, kunnen we het hen ook niet kwalijk nemen dat ze geen rekening houden met ons en onze mening.

 

Ik zou kunnen denken dat één stem niet veel verschil maakt, maar het is nog altijd veel meer dan geen stem. Tegelijk zou ik liefst hebben dat ik navolging en medestanders krijg. Ik ga dus in de mate van het mogelijke de brieven/emails die ik stuur, op mijn site publiceren in de categorie “brieven”.

 

Als het jullie op ideeën brengt om zelf in actie te schieten, laat telkens maar weten in de reacties op de desbetreffende pagina’s. Het zou super zijn als we een groep vormen die op een beleefde manier opkomt voor ons geloof. Mormonen, laat van je horen!

Tags: , , ,

0

Scheiding tussen kerk en staat is overbodige schrikreactie van een meerderheid

Posted by David on 16/05/2018 in Opinie |

Vuye en WoutersHendrik Vuye en Veerle Wouters publiceerden gisteren een pleidooi om de scheiding tussen kerk en staat nog verder door te duwen tot een scheiding tussen maatschappij en religie. In wezen pleiten ze echter om een minderheidsdeel van de maatschappij uit te sluiten en hen te bestempelen als idioten die geen recht van spreken hebben. De reden volgens hen die deze uitsluiting legitimeert: het niet erkennen van de waarden van de Verlichting. Het ontgaat hen blijkbaar echter dat door dit te doen, zijzelf de grootste negationisten van de waarden van de Verlichting zijn.

 

Ze gebruiken daarbij de gekende demagogische receptuur: enkele voorbeelden die een meerderheid voldoende schrik moeten aanjagen zodat een minderheid als inferieur wordt beschouwd. De geschiedenis leert ons dat die tactiek spijtig genoeg werkt en dat enkel een maatschappij die echt gebouwd is op de waarden van de Verlichting, sterk genoeg is om de schrikreactie van de meerderheid niet te laten uitmonden in een klassenstrijd.

 

Iedereen lijkt aan te nemen dat religie en Verlichting gezworen vijanden zijn. Jazeker, er zijn religieuze praktijken die niet hand in hand gaan met de waarden die wij hier in het Westen koesteren en waar velen voor gestreden en geleden hebben. Is het dan achter geen jammerlijke zaak dat we in de zogezegde strijd voor deze waarden, net deze waarden overboord moeten smijten?

Lees verder…

Tags: ,

0

Religie is liberaal

Posted by David on 12/05/2018 in Opinie |

Kerk en staatReligie is een hot topic dezer dagen. Neen, dat is niet mijn verdienste maar mag geheel op het conto geschreven worden van de islam en de schrikreactie daarop. Zeker nu er weer één of andere nitwit een islamitische partij wil oprichten met de invoering van de sharia als einddoel en gescheiden openbaar vervoer als tussenstap. Het noopte alleszins de redactie van De Tijd tot een opmerkelijke vaststelling:

 

De comeback van religie in de Wetstraat is paradoxaal, want de kerken zijn leeggelopen. En het ziet er niet naar uit dat daarin snel verandering komt. Liberale waarden zoals het zelfbeschikkingsrecht of de gelijkheid tussen man en vrouw zijn in relatief korte tijd diepgeworteld geraakt in Vlaanderen.

 

In eerste instantie: hoera dat die waarden eindelijk diepgeworteld zijn geraakt. Laat ons hopen dat de wortels zo diep gaan, dat iedereen er ook wil voor opkomen. Zonder preambules aan grondwetten die niemand leest, maar wel als verworven rechten waarvoor we willen vechten op een manier waarop Braveheart jaloers zou worden.

Lees verder…

Tags: , ,

0

Mormonen kunnen niet blijven stilstaan

Posted by David on 09/04/2018 in Geloof |

stilstaan is niks voor mormonenEr is een spreekwoord dat zegt “stilstaan is achteruit gaan”. Als persoon geloof ik daar heel erg is. Niet in de zin dat het fout is om nooit eens stil te staan bij iets. Dat is zelfs heel hard nodig om nadien terug beter vooruit te gaan. Je moet af en toe eens kijken waar je vandaan komt. Maar ik geloof heel erg in de opdracht om vooruitgang te maken en om bij te leren, vooral uit je fouten. Dat is één van de fundamenten in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dat me zo aansprak.

 

Ik besef echter ook dat verandering altijd weerstand oproept. Als ondernemer ben ik daar heel bewust mee moeten leren omgaan om niet te veel of te plots wijzigingen aan te brengen in de firma. Ik begrijp dan ook dat er bij sommige mormonen nu wat ongerustheid heerst door alle veranderingen die tijdens de Algemene Conferentie van april 2018 werden aangekondigd. Daarom wil ik even stil staan bij dit gegeven, in de hoop dat het sommigen van mijn broeders en zusters ervan zou weerhouden te gaan twijfelen aan de waarheid van hun getuigenis.

 

Verandering is te verwachten

 

Wie halsstarrig wil vasthouden aan bestaande rituelen en gebruiken, zit eigenlijk niet makkelijk op zijn plaats bij de mormonen. Het is eigenlijk best grappig om vast te stellen dat er leden zijn die, wanneer je hen vraagt om een aantal dingen te noemen waarin de mormoonse kerk verschilt van andere christelijke kerken, terecht antwoorden: “Wij hebben levende profeten en wij geloven dat God nog steeds tot Zijn kinderen spreekt door middel van profeten”, om hen dan later te horen zeggen dat veranderingen zouden betekenen dat de kerk niet waar is.

Lees verder…

Tags: , , , ,

1

Leerschool

Posted by David on 07/04/2018 in Boekbesprekingen, Non-fictie |

Leerschool van Tara WestoverZe verjaart ergens eind september. De juiste dag weet niemand in haar familie. Tara kiest meestal haar verjaardag, maar nooit op zondag, want een verjaardag vieren door de ganse dag in de kerk te zitten, vindt ze maar niets. Jaren na haar geboorte wordt er toch nog een geboorteakte opgemaakt en moet ze eindelijk een vaste datum kiezen. De reden voor deze uitzonderlijke jeugd: een vader met psychische problemen waaronder paranoia tegenover alles wat met de overheid te maken heeft. Tara Westover is in “Leerschool” er in geslaagd haar jeugd goed over te brengen, inclusief de verwarde loyaliteit tegenover ouders die haar eigenlijk heel veel hebben ontnomen.

 

Tara groeit op in een niet-alledaags mormoons gezin. Haar vader krijgt visioenen en leert daaruit dat de laatste dagen weldra zullen aanbreken en dat de overheid niet te vertrouwen is. De kinderen mogen niet naar school gaan en dokters zijn uit den boze. Moeder zal alle kwalen wel fixen met kruiden en zalfjes. De kinderen zijn eigenlijk meer bezig met te helpen in de schroothopen van vaders schroothandel dan dat ze thuisonderwijs krijgen.

Lees verder…

Tags: ,

0

De Verlichting als bescherming van godsdienst

Posted by David on 18/03/2018 in Opinie |

Religie is slechtWie het het stuk “Vlaanderen zal seculier zijn of het zal niet zijn” van Jurgen Slembrouck van de Universiteit Antwerpen leest, krijgt een schoolvoorbeeld van de dogmatische bekeringsdrang die atheïsten aan de dag leggen. De titel liegt er niet om: ze zullen pas tevreden zijn als iedereen godsdienst afwijst en belijdt dat de Verlichting de enige ware leer is. Neen, atheïsten moeten geen lessen krijgen van gelovigen wat betreft starheid in hun denken en het ontbreken aan intellectuele flexibiliteit.

 

In zijn opinie stelt Dhr Slembrouck ook duidelijk vast dat wie nog God als maatstaf gebruikt, duidelijk intellectueel ondermaats is. Als stelling kan dit meteen tellen. Wie het niet eens is met het geseculariseerde wereldbeeld van de vrijzinnigen, is intellectueel niet waardig om aan het debat deel te nemen. Dus debat meteen gesloten. Ik vraag me bij zulke debattechnieken echter af wie werkelijk de intellectueel zwakkere is om zich van zulke argumentatie te moeten bedienen.

Lees verder…

Tags: , , ,

0

RIP Stephen Hawking, mythe en atheïst

Posted by David on 15/03/2018 in Geloof |

Stephen HawkingGisteren overleed Stephen Hawking, fysicus en wetenschapper, maar bovenal mythe en cultfiguur. Het zal me waarschijnlijk door velen niet in dank worden afgenomen dat ik dit zeg, maar de combinatie van een fantastisch brein in een uiterst kwetsbaar lichaam, heeft er toe bijgedragen dat er gisteren en vandaag in superlatieven over hem wordt gesproken.

 

Vaak wordt hij in één adem met Einstein en Newton genoemd. Ik weet niet of het helemaal terecht is en voldoende eer is voor de twee eersten in dat rijtje. Ja, Hawkings heeft een belangrijke ontdekking gedaan over zwarte gaten en is er in geslaagd een stuk wetenschap te ontsluiten naar meer mensen dan de groep die het origineel zou interesseren. Anderzijds heeft hij vaak ook uitspraken gedaan die mediageniek waren. Ik durf me zelfs afvragen of hij zo bekend zou geweest zijn zonder zijn rolstoel en stemcomputer?

Lees verder…

Tags: , ,

Copyright © 2009-2020 GeensZins All rights reserved. Privacy Policy