0

Straf grote gezinnen niet af aub

Posted by David on 12/07/2017 in Opinie |

Grote gezinnenMinister van Financiën Johan Van Overtveldt stelt een wijziging voor in de fiscale aftrek voor kinderen. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Eén kind levert een belastingvrije som van 1.550 euro op, twee kinderen 3.980 euro, drie kinderen 8.920 en vier kinderen 14.420 euro. Het nieuwe voorstel kiest voor een forfait per kind, waarbij het bedrag van 2300 wordt genoemd. Gezinnen met één of twee kinderen gaan er dus op vooruit, voor grote gezinnen vanaf drie kinderen is het nieuwe voorstel financieel nadelig.

 

Het is op korte tijd de tweede keer dat de politiek een weg kiest die eigenlijk zegt dat grote gezinnen niet langer gewenst zijn. Ook de kinderbijslag wordt hervormd zodat gezinnen vanaf drie kinderen minder geld zullen krijgen dan voorheen. Als reden geeft men vaak op dat de demografische situatie van gezinnen nu eenmaal is veranderd en dat men minder vaak grote gezinnen aantreft.

Lees verder…

Tags:

0

Mormonen op Molokai

Posted by David on 30/06/2017 in Boekbesprekingen, Non-fictie |

Pater Damiaan is een begrip in ons land. In 2005 werd hij nog tot Grootste Belg verkozen. Iedereen krijgt bij ons in de lagere school wel een les over hoe deze jonge priester op zending vertrok en er uiteindelijk voor koos om te gaan dienen bij de uitgestotenen van de wereld: de leprozen op Kalaupapa, een afgezonderde landtong op het Hawaiiaanse eiland Molokai. Maar hij was niet de enige religieuze daar. Er waren ook mormonen op Molokai.

Lees verder…

Tags: ,

0

Getuigenis van een twaalfjarig meisje Savannah

Posted by David on 25/06/2017 in De juiste info |

De getuigenis van SavannahDe afgelopen week hebben tal van kranten, online sites en andere media bericht over een filmpje van een twaalfjarig meisje die in een mormoonse bijeenkomst spreekt en haar getuigenis brengt. Ze vertelt dat ze lesbisch is, dat ze niet vindt dat God een fout heeft gemaakt maar dan plots wordt ze gevraagd om te gaan zitten.

 

Zeker hier in Europe lokt dat heel wat consternatie uit. Ik geef toe dat het filmpje mij ook pijn doet. Pijn als mormoon om te zien hoe dit mijn geloof en mijn kerk in een slecht daglicht plaatst, maar ook om te zien hoe een jong meisje zoekend is naar zichzelf en zoals zovele jongeren, daarbij de pijn van een opgroeiende tiener voelt.

 

Daarom wil ik wat achtergrondinformatie geven, omdat ik vind dat het nogal kort door de bocht en eenzijdig wordt gebracht in de media.

Lees verder…

Tags: ,

0

God is een vluchteling: niet evident om Christen te zijn

Posted by David on 18/06/2017 in Boekbesprekingen, Non-fictie |

God is een vluchtelingDavid Dessin heeft met God is een vluchteling een must read geschreven voor iedereen die zich christen noemt en in Vlaanderen (of bij uitbreiding in Europa) woont. Met als uitgangspunt om het christen zijn van vluchtelingen in Vlaanderen in kaart te brengen, heeft hij echter een meer dan verdienstelijke poging gedaan om een beschrijving te brengen van de verscheidenheid van het christendom, vooral dan buiten Europa.

 

Het christendom is onze Europese ex-religie

 

Zoals Dessin terecht meerdere keren in zijn boek stelt, is het christendom voor ons Europeanen, vooral onze ex-religie. Daarbij de nadruk op onze: we denken nog steeds dat het christendom misschien dan wel niet ontstaan is in Europa, maar wel groot is gemaakt in Europa en van daaruit uitgedragen – en op ex: nog maar enkele procenten in het seculiere Europa beschouwt zich nog als actief christen.

 

In 1980 woonde nog een kwart van de Vlamingen regelmatig de zondagsmis bij. In 2010 was dat nog amper 5 procent. De gemiddelde leeftijd van de vaste kerkgangers is zeventig jaar, slechts 2 procent van die groep is jonger dan vierendertig jaar.

Lees verder…

Tags: , ,

1

De zegen van grotere units

Posted by David on 03/06/2017 in Geloof |

Een groter geheelWe zijn inmiddels een paar weken verder sinds er werd aangekondigd dat er verschillende gemeenten zouden verdwijnen en samengevoegd worden met bestaande wijken of zouden samensmelten met nieuwe wijken (een wijk is een lokale unit in de mormoonse kerk, zoals een parochie in de rooms-katholieke kerk). Wat kunnen we er nu al van zeggen?

Lees verder…

Tags: , ,

0

Jehova’s Getuigen verboden in Rusland

Posted by David on 27/04/2017 in Geloof |
Jehova's getuigenGodsdienstvrijheid staat wereldwijd onder druk, met name ook in Rusland. Het hooggerechtshof in Rusland heeft recent geoordeeld dat de Jehova’s Getuigen een extremistische organisatie vormen. Deze juridische strijd was al jaren aan de gang tegen de organisatie, die volgens de Russische autoriteiten een staatsvijandige sekte is die aanspoort tot haat. Met dit vonnis worden in één klap alle activiteiten van de Jehova’s Getuigen in het land verboden.
 
Volgens de Russische overheid is de organisatie nefast voor het gezinsleven, spoort zij aan tot haat en brengt ze mensenlevens in gevaar. Door de uitspraak wordt het nationale hoofdkwartier van Jehova’s Getuigen in Sint-Petersburg gesloten. Verder legt de overheid beslag op alle eigendommen in het hele land. Daardoor moeten 395 lokale afdelingen de deuren sluiten. De bevoegde minister verbiedt ook alle ‘extremistische publicaties’ van de organisatie.
 
Het proces duurde zes dagen en de rechters van het hooggerechtshof bekeken vooral de pamfletten van de organisatie. Volgens het Hooggerechtshof wordt daarin aangespoord tot haat tegenover andere groepen.
 
De advocaten van de Jehova’s Getuigen gaan in beroep op basis van de Russische grondwet die vrijheid van godsdienst waarborgt. Ze willen zelfs naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg trekken.
 
Onder het communisme werden heel wat religies verboden, waaronder de Jehova’s Getuigen. Pas sinds 1991 mochten ze hun activiteiten in Rusland hervatten. Maar het bleef boetes en straffen regenen.
 
Daarin staan ze echter niet alleen. De Russische overheid beschouwt hen als een sekte, net zoals mormonen of zevendedagsadventisten.
 
Het is duidelijk dat naarmate Poetin aan macht wint, hij religies, buiten de “staatskerk”, wil beperken. Ook De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft al gevolgen te dragen. Zendelingen mogen zomaar niet meer de straat op en mogen enkel nog “prediken” binnen de muren van hun kerken.
 
Godsdienstvrijheid staat wereldwijd onder druk. Naarmate de publieke opinie meer en meer de link legt tussen terreur en bepaalde religies, stijgt de ondersteuning van een onderdrukking van godsdienstvrijheid. Ook bij ons…
 
Kijk maar hoe bijvoorbeeld een gemeente als Nevele wou proberen haar lokalen niet meer ter beschikking te stellen van religies. Of nog, hoeveel bijval Open VLD kreeg met het voorstel om religies geen subsidies meer te geven.
 
Gelovigen worden een minderheid. Daar is op zich niks mis mee, alleen moeten we zorgen dat het geen paria’s worden.

Tags:

0

Afscheid van een president

Posted by David on 16/04/2017 in Getuigenis |

Afscheid nemenNu het officieel is, kan ik eindelijk er iets over schrijven. Ik ben geroepen als Digital Channel Coordinator voor het gebied Nederland-Vlaanderen. Dat betekent ook dat ik ontheven wordt als president van het ouderlingenquorum in Gent. Ik wist het al enige weken, maar nu het zo ver is, doet het me wel iets.

Van de roepingen die ik reeds heb gehad, is deze die het diepst in mijn hart is gekropen. Ik had nooit verwacht dat het zo verschillend zou zijn om de verantwoordelijkheid te dragen om een quorum te leiden, te dienen zeg maar. De liefde die ik voor ieder van de broeders voel, is een heel bijzonder gevoel.

Ik heb ieder van jullie veel beter leren kennen door over alles te kunnen praten wat jullie bezig hield. De probleempjes, de leuke gebeurtenissen… als quorumpresident weet je bijna alles. Op zich is dat super want zo voelde ik me super betrokken en close bij iedereen.

Het is dat gevoel dat ik zal missen. Die nabijheid, die innige vriendschap. Vanaf nu moet ik opletten dat ik niet nieuwsgierig ben naar al die dingen die nog verder in jullie gezinnen gebeuren.

Ik hoop dat die vriendschap niet verandert. Ik heb met enorm veel liefde deze roeping uitgevoerd. In het begin heb ik soms wat harder geweest om alles op rails te krijgen, maar altijd oprecht in de hoop dat iedereen op mekaar kon rekenen.

Ik ben ook trots op dit quorum: het huisonderwijs, de steun voor mekaar, de tempeltrips, de fun momenten… we hebben het toch maar allemaal gedeeld.

Ook een speciaal woord van dank voor mijn raadgevers Jean-Pierre, Patrick en zeker Geert in het eerste jaar niet te vergeten. Het was plezierig samen en we konden altijd op mekaar rekenen. Die vriendschap staat rotsvast voor het leven.

Bedankt broeders, voor al die mooie momenten.

Tags:

1

Moet een religie zelf bedruipend zijn?

Posted by David on 15/04/2017 in Opinie |

Een discussie die van tijd tot tijd opduikt, is die over financiering van religies. Vandaag, de dag voor Pasen, bond Gwendolyne Rutten, voorzitster van Open-VLD, de kat de bel aan:

Ik vind persoonlijk de vraag niet verkeerd. Een overheid moet durven historische akkoorden evalueren. Zo logisch de keuze was van het jonge België om de katholieke kerk te financieren in ruil voor een vrede tussen kerk en staat, zo logisch is het vandaag om na te gaan of dit nog nodig is.

Lees verder…

Tags: ,

0

Getting it right: over tienden en verhongeren

Posted by David on 06/04/2017 in Mormonen |

Ik hou Twitter regelmatig in de gaten om te zien wat er over mormonen wordt geschreven. Deze week schrok ik van volgende tweet over tienden:

Wow, zoals het daar staat, klinkt het verschrikkelijk. “Geef je geld aan de kerk, dat is belangrijker dan voor je gezin zorgen”. Echt wel de moeite om eens stil bij te staan, want zo gaat het echt niet met tienden.

Lees verder…

Tags: ,

2

Ban op godsdienstvrijheid start in Nevele

Posted by David on 02/02/2017 in Geloof |

GodsdienstvrijheidDe Universele verklaring van de rechten van de mens stelt in artikel 18 dat iedereen vrij is te geloven of niet geloven zoals hij zelf wil. Artikelen 19 en 20 van de Belgische grondwet regelen dit recht eveneens. Maar in Nevele wil burgemeester Johan Cornelis (CD&V) en schepen Mia Pynaert (sp.a) nu een beperking op godsdienstvrijheid instellen. Enkel nog de erkende godsdiensten mogen activiteiten in gemeentelijke zalen organiseren. De anderen worden uitgesloten in het huurreglement.

 

Dat sp.a al decennia lang strijdt tegen alles wat christelijk is, wist ik al langer. Ze hebben tegenwoordig enkel nog oog voor één godsdienst, namelijk de islam. Maar dat ook CD&V plots terug de positie inneemt van de Katholieke Partij die andere (christelijke) religies wil weren, verwondert me ten zeerste.

Lees verder…

Tags:

Copyright © 2009-2017 GeensZins All rights reserved.
This site is using the Mormon - Desk Mess Mirrored Child Child-Theme, v1.0.1, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com