0

Scheiding tussen kerk en staat is overbodige schrikreactie van een meerderheid

Posted by David on 16/05/2018 in Opinie |

Vuye en WoutersHendrik Vuye en Veerle Wouters publiceerden gisteren een pleidooi om de scheiding tussen kerk en staat nog verder door te duwen tot een scheiding tussen maatschappij en religie. In wezen pleiten ze echter om een minderheidsdeel van de maatschappij uit te sluiten en hen te bestempelen als idioten die geen recht van spreken hebben. De reden volgens hen die deze uitsluiting legitimeert: het niet erkennen van de waarden van de Verlichting. Het ontgaat hen blijkbaar echter dat door dit te doen, zijzelf de grootste negationisten van de waarden van de Verlichting zijn.

 

Ze gebruiken daarbij de gekende demagogische receptuur: enkele voorbeelden die een meerderheid voldoende schrik moeten aanjagen zodat een minderheid als inferieur wordt beschouwd. De geschiedenis leert ons dat die tactiek spijtig genoeg werkt en dat enkel een maatschappij die echt gebouwd is op de waarden van de Verlichting, sterk genoeg is om de schrikreactie van de meerderheid niet te laten uitmonden in een klassenstrijd.

 

Iedereen lijkt aan te nemen dat religie en Verlichting gezworen vijanden zijn. Jazeker, er zijn religieuze praktijken die niet hand in hand gaan met de waarden die wij hier in het Westen koesteren en waar velen voor gestreden en geleden hebben. Is het dan achter geen jammerlijke zaak dat we in de zogezegde strijd voor deze waarden, net deze waarden overboord moeten smijten?

Lees verder…

Tags: ,

0

Religie is liberaal

Posted by David on 12/05/2018 in Opinie |

Kerk en staatReligie is een hot topic dezer dagen. Neen, dat is niet mijn verdienste maar mag geheel op het conto geschreven worden van de islam en de schrikreactie daarop. Zeker nu er weer één of andere nitwit een islamitische partij wil oprichten met de invoering van de sharia als einddoel en gescheiden openbaar vervoer als tussenstap. Het noopte alleszins de redactie van De Tijd tot een opmerkelijke vaststelling:

 

De comeback van religie in de Wetstraat is paradoxaal, want de kerken zijn leeggelopen. En het ziet er niet naar uit dat daarin snel verandering komt. Liberale waarden zoals het zelfbeschikkingsrecht of de gelijkheid tussen man en vrouw zijn in relatief korte tijd diepgeworteld geraakt in Vlaanderen.

 

In eerste instantie: hoera dat die waarden eindelijk diepgeworteld zijn geraakt. Laat ons hopen dat de wortels zo diep gaan, dat iedereen er ook wil voor opkomen. Zonder preambules aan grondwetten die niemand leest, maar wel als verworven rechten waarvoor we willen vechten op een manier waarop Braveheart jaloers zou worden.

Lees verder…

Tags: , ,

0

Mormonen kunnen niet blijven stilstaan

Posted by David on 09/04/2018 in Geloof |

stilstaan is niks voor mormonenEr is een spreekwoord dat zegt “stilstaan is achteruit gaan”. Als persoon geloof ik daar heel erg is. Niet in de zin dat het fout is om nooit eens stil te staan bij iets. Dat is zelfs heel hard nodig om nadien terug beter vooruit te gaan. Je moet af en toe eens kijken waar je vandaan komt. Maar ik geloof heel erg in de opdracht om vooruitgang te maken en om bij te leren, vooral uit je fouten. Dat is één van de fundamenten in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dat me zo aansprak.

 

Ik besef echter ook dat verandering altijd weerstand oproept. Als ondernemer ben ik daar heel bewust mee moeten leren omgaan om niet te veel of te plots wijzigingen aan te brengen in de firma. Ik begrijp dan ook dat er bij sommige mormonen nu wat ongerustheid heerst door alle veranderingen die tijdens de Algemene Conferentie van april 2018 werden aangekondigd. Daarom wil ik even stil staan bij dit gegeven, in de hoop dat het sommigen van mijn broeders en zusters ervan zou weerhouden te gaan twijfelen aan de waarheid van hun getuigenis.

 

Verandering is te verwachten

 

Wie halsstarrig wil vasthouden aan bestaande rituelen en gebruiken, zit eigenlijk niet makkelijk op zijn plaats bij de mormonen. Het is eigenlijk best grappig om vast te stellen dat er leden zijn die, wanneer je hen vraagt om een aantal dingen te noemen waarin de mormoonse kerk verschilt van andere christelijke kerken, terecht antwoorden: “Wij hebben levende profeten en wij geloven dat God nog steeds tot Zijn kinderen spreekt door middel van profeten”, om hen dan later te horen zeggen dat veranderingen zouden betekenen dat de kerk niet waar is.

Lees verder…

Tags: , , , ,

1

Leerschool

Posted by David on 07/04/2018 in Boekbesprekingen, Non-fictie |

Leerschool van Tara WestoverZe verjaart ergens eind september. De juiste dag weet niemand in haar familie. Tara kiest meestal haar verjaardag, maar nooit op zondag, want een verjaardag vieren door de ganse dag in de kerk te zitten, vindt ze maar niets. Jaren na haar geboorte wordt er toch nog een geboorteakte opgemaakt en moet ze eindelijk een vaste datum kiezen. De reden voor deze uitzonderlijke jeugd: een vader met psychische problemen waaronder paranoia tegenover alles wat met de overheid te maken heeft. Tara Westover is in “Leerschool” er in geslaagd haar jeugd goed over te brengen, inclusief de verwarde loyaliteit tegenover ouders die haar eigenlijk heel veel hebben ontnomen.

 

Tara groeit op in een niet-alledaags mormoons gezin. Haar vader krijgt visioenen en leert daaruit dat de laatste dagen weldra zullen aanbreken en dat de overheid niet te vertrouwen is. De kinderen mogen niet naar school gaan en dokters zijn uit den boze. Moeder zal alle kwalen wel fixen met kruiden en zalfjes. De kinderen zijn eigenlijk meer bezig met te helpen in de schroothopen van vaders schroothandel dan dat ze thuisonderwijs krijgen.

Lees verder…

Tags: ,

0

De Verlichting als bescherming van godsdienst

Posted by David on 18/03/2018 in Opinie |

Religie is slechtWie het het stuk “Vlaanderen zal seculier zijn of het zal niet zijn” van Jurgen Slembrouck van de Universiteit Antwerpen leest, krijgt een schoolvoorbeeld van de dogmatische bekeringsdrang die atheïsten aan de dag leggen. De titel liegt er niet om: ze zullen pas tevreden zijn als iedereen godsdienst afwijst en belijdt dat de Verlichting de enige ware leer is. Neen, atheïsten moeten geen lessen krijgen van gelovigen wat betreft starheid in hun denken en het ontbreken aan intellectuele flexibiliteit.

 

In zijn opinie stelt Dhr Slembrouck ook duidelijk vast dat wie nog God als maatstaf gebruikt, duidelijk intellectueel ondermaats is. Als stelling kan dit meteen tellen. Wie het niet eens is met het geseculariseerde wereldbeeld van de vrijzinnigen, is intellectueel niet waardig om aan het debat deel te nemen. Dus debat meteen gesloten. Ik vraag me bij zulke debattechnieken echter af wie werkelijk de intellectueel zwakkere is om zich van zulke argumentatie te moeten bedienen.

Lees verder…

Tags: , , ,

0

RIP Stephen Hawking, mythe en atheïst

Posted by David on 15/03/2018 in Geloof |

Stephen HawkingGisteren overleed Stephen Hawking, fysicus en wetenschapper, maar bovenal mythe en cultfiguur. Het zal me waarschijnlijk door velen niet in dank worden afgenomen dat ik dit zeg, maar de combinatie van een fantastisch brein in een uiterst kwetsbaar lichaam, heeft er toe bijgedragen dat er gisteren en vandaag in superlatieven over hem wordt gesproken.

 

Vaak wordt hij in één adem met Einstein en Newton genoemd. Ik weet niet of het helemaal terecht is en voldoende eer is voor de twee eersten in dat rijtje. Ja, Hawkings heeft een belangrijke ontdekking gedaan over zwarte gaten en is er in geslaagd een stuk wetenschap te ontsluiten naar meer mensen dan de groep die het origineel zou interesseren. Anderzijds heeft hij vaak ook uitspraken gedaan die mediageniek waren. Ik durf me zelfs afvragen of hij zo bekend zou geweest zijn zonder zijn rolstoel en stemcomputer?

Lees verder…

Tags: , ,

0

Soms staat het antwoord vlak voor je neus

Posted by David on 11/03/2018 in Ideeën |

Vandaag moesten mijn vrouw en ik in Heerlen naar de kerk. Mijn lieve Isabel is momenteel raadgeefster in het jeugdwerkringpresidium en moet daarom bij een hele reeks lokale conferenties aanwezig zijn. Wij dus op weg in onze nieuwe auto, iets meer dan 200 km ver. Gelukkig heeft de wagen een ingebouwde GPS, dus leek het ons geen probleem om daar te geraken.

 

Maar iedere GPS werkt op een andere manier en een nieuwe auto is sowieso al wennen. Dus bijna ter plaatse hoorde ik opdrachten, maar Nederlandse kruispunten kunnen soms zo heerlijk ingewikkeld zijn, dat “sla nu linksaf” toch best nog wat meer verduidelijking kan gebruiken.

 

Dus op een gegeven moment zoek ik koortsachtig naar waar ik nu ergens een detail kan zien van het kruispunt, zodat ik weet welke links nu de juiste links is. Ik heb een fantastische wagen, maar het is duidelijk een eindproduct van ons tijdperk, met name het informatietijdperk. Drie schermen geven gelijktijdig informatie, dus je bent soms meer een piloot aan boord van een jet dan een chauffeur in een auto.

 

Je moet je dus inbeelden: je hebt een dringende vraag “waar moet ik naartoe?” en plots komt er zoveel informatie op je af dat je er quasi in verdrinkt en het antwoord, hoewel het er is, niet vindt. Herken je dat gevoel? Ik denk dat wel meer mensen dat tegenwoordig wel hebben. Als je met vragen zit, zal het soms eerder een opdracht zijn om uit alle informatie die je als feedback krijgt, het antwoord te vinden dan eerder om überhaupt iets te vinden. Hoe moet je dan verder?

Lees verder…

0

De woorden van de profeten

Posted by David on 05/03/2018 in Geloof |

Soms word je geconfronteerd met iets wat je als evident beschouwt, maar door een andere invalshoek eens terug in het spotlicht gezet wordt. Dat gevoel had ik afgelopen heel hard met de woorden die profeten tot ons spreken. Voor een mormoon klinkt dat allemaal evident. Wij geloven dat onze kerk geleid wordt door Christus, maar dat Hij dat doet via Zijn profeet. Mormonen beschouwen de president van hun kerk immers als profeet.

 

Waarom begin ik hier nu over? Een liedje deed me hierover nadenken. Een oud liedje, dat ik al lang kende, maar nu gecovered werd op een manier die me kippenvel deed krijgen. Het was mijn lieve vrouw die me de versie van Disturbed van The Sound of Silence liet horen, en de eerste dacht ik “neen, wat een verkrachting van één van mijn lievelingsnummers”, maar na een aantal keren moest ik toegeven dat de nieuwe versie eigenlijk veel meer kracht zet en me (opnieuw) deed luisteren naar de woorden:

 

De woorden die aan me blijven kleven, zitten helemaal op het einde:

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sounds of silence

 

Zonder nu stil te staan bij de betekenis van het liedje – als het al één heeft want Paul Simon, de schrijver ervan, heeft nog nooit eenduidig geantwoord op die vraag – zit ik me dan wel te bedenken “zouden mensen echt nog luisteren naar de woorden van de profeten moesten ze zien staan op de muren van de metrostations?”.

Lees verder…

Tags: ,

0

Je bent mooi zoals je bent

Posted by David on 04/03/2018 in Getuigenis |

Een knuffel van ChristusIn de Bijbel lezen we dat Christus opkeek naar kinderen, hen lief had en ons gebood te zijn als kinderen. Vandaag heb ik zelf geleerd dat kinderen ons de mooiste lessen kunnen geven die er zijn. Ik heb vandaag een jong meisje zo mooi en zo eerlijk horen vertellen over de liefde van Christus, over hoe Hij iedereen aanvaardt, dat ze voor altijd mijn hart heeft geraakt.

 

Ze vertelde vandaag in de kerk hoe ze vaak al boos geweest is omwille van haar handicap, in het bijzonder boos op haar moeder. Hoe de wrange gevoelens altijd al op haar gewogen hebben. Maar nu had ze onlangs gevoeld dat Christus haar graag zag en haar vertelde dat ze mooi was zoals ze is, dat zij enorm veel waarde heeft zoals ze is en dat Hij haar graag ziet. Hoe dat dit gevoel haar veel kracht gegeven had om door te gaan.

Lees verder…

Tags: ,

0

De illegale Ghelamco arena

Posted by David on 28/02/2018 in Non-fictie |

De illegale Ghelamco arenaIs de Ghelamco arena, de voetbaltempel in Gent voor eersteklasser KAA Gent, illegaal gebouwd of niet? Die vraag zou ik me nooit gesteld hebben zonder het boek “De illegale Ghelamco arena” van Ignace Vandewalle gelezen te hebben. De titel lijkt wel meteen het antwoord op de vraag te geven, maar eigenlijk laat de auteur het oordeel min of meer aan de lezer over.

 

Ik zeg min of meer want het boek levert een pak achtergrondinformatie en nog meer cijfers aan, waar je soms wel eens een punthoofd van krijgt en waar je zeker aandachtig bij moet blijven om de draad niet kwijt te geraken. De vraag die ik me stel na het uitlezen is of het volledig is. Want strikt objectief gezien, kan de conclusie door de auteur ook gestuurd worden door bepaalde informatie niet voor te stellen.

Lees verder…

Tags:

Copyright © 2009-2018 GeensZins All rights reserved. Privacy Policy